Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Anunt important!!

  Primaria municipiului Galati aduce la cunostinta cetatenilor faptul ca incepand cu data de 13.12.2018 au fost dispuse masurile de realizare a semnalizarii rutiere verticale necesara pentru implementarea sensurilor unice pe strazile si tronsoanele de strada aferente blocurilor de locuinte A, B si C din Campusul Studentesc, zona Gradina Publica.
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati comunica:
   Incepand cu data de 08.10.2018 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru asociatiile de proprietari care fac parte integranta din Anexa nr. 2 din H.C.L. 319/30.05.2018, modificata prin H.C.L. 381/17.07.2018 de la asociatia de proprietari
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Serviciul Ajutoare pentru Incalzire (Str. Fraternitatii nr. 1)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece aprobate prin H.G. nr. 920/2011 si a H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatiile pot fi obtinute de la Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati - Serviciul Ajutoare Incalzire din str. Fraternitatii nr. 1, telefon: 0236-488-444 si de pe site-ul www.primariagalati.ro.
  Nota*: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
  Cererile si declaratiile pe propria raspundere vor fi completate cu majuscule, datate si semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 2 din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei ( gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri).
  Titularul are obligatia de a comunica Directorului Directiei de Asistenta Sociala a muncipiului Galati, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere (anexa 1a), orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii.
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Miercuri: 8:30 - 13:00, Joi: 8:30 - 13:00 si 16:00 - 18:00 si Vineri: 8:30 - 13:30.
  Alaturat atasam: Formular tipizat de cerere - declaratie pe propria raspundere | Formular tipizat de cerere - pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele probei interviu la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 17/12/2018

  In scopul valorificarii fortei de munca locala, ca urmare a modificarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Primaria municipiului Galati va intocmi planul de activitati sezoniere in functie de solicitarile primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza unitatii administrativ-teritoriale.
  Astfel persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale care functionează in municipiul Galati, care au nevoie de forta de munca pentru desfasurarea activitatilor sezoniere, vor transmite o cerere in scris adresata Primarului la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, str. Fraternitatii nr. 1, precizand activitatea pentru care au nevoie de zilieri, numarul de lucratori solicitati si perioada de desfasurare a activitatii respective.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Planuri de Urbanism.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei scrise de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 14/12/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 19.12.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul de Evidenta si Gestiune a Patrimoniului".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 13/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 13.12.2018la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartimentul Planuri de Urbanism".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 13/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 19.12.2018, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Resurse Umane si Salarizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 13/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 21.12.2018, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Fizice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 13/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 11.12.2018 la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat solutionare contestatie.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 658 privind : Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2018
 • HCL 657 privind : Modificarea HCL nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 656 privind : Modificarea H.C.L. nr. 629/23.11.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918" si a cheltuielilor legate de proiect
 • HCL 655 privind : Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana, de suprafata si aeriana, pe toata durata de viata a capaciatilor energetice, in favoarea S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.- S.D.E.E. Galati si a succesorilor legali ai acesteia, pentru unele terenuri, in suprafata totala de 1.863,2 mp, din domeniul public al municipiului Galati
 • HCL 654 privind : Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Galati a capacitatilor energetice partiale din cadrul lucrarii "Alimentare cu energie electrica locuinte sociale din cartier Micro 17 - Etapa II - Bl. M7 - M14" si transmiterea acestora catre SDEE Muntenia Nord SA - SDEE Galati
 • HCL 653 privind : Modificarea si completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati, incheiat cu Societatea Transurb S.A.
 • HCL 652 privind : Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru S.C. Transurb S.A. Galati
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Decembrie 2018
  L M M J V S D
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 17.12.2018
  Numar total de vizitatori 6124972