Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
In atentia agentilor economici
  Agentii economici care doresc sa comercializeze martisoare, flori, felicitari, aranjamente florale in perioada 10.02.2018 - 10.03.2018 pot depune cererile, impreuna cu documentatia aferenta incepand cu data de 25.01.2018 prin fax: (0236-461-460), email: Sesizari sau se depun la Registratura Primariei Municipiului Galati (cererile inregistrate anterior acestei date nu se iau in considerare).

  Documentele necesare pentru obţinerea licentei sunt:
 • Cererea tip (de pe site-ul Primariei)
 • Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului (copie);
 • Statutul (copie) pentru societati comerciale
 • Certificat constatator pentru comercializare produse nealimentare(copie);
 • Actul de identitate al reprezentantului legal (copie);
 • Certificat fiscal emis de Directia Impozite si Taxe din care sa reiasa ca agentul economic nu figureaza cu creante bugetare de plata fata de bugetul local la momentul solicitarii.
  Zonele de comercializare sunt:
 • Parcul "Mihai Eminescu"
 • Complexul "Potcoava de Aur"
 • Str. Brailei aferent Parc "Tiglina I"
 • Piata Energiei zona "Magazin General"
 • B-dul Milcov, Complex Comercial Micro 40
 • Str. Siderurgistilor c/c Str. Gh.Doja, aferent magazin Staer
 • Micro 19, str. Strungarilor, Aleea Comertului
 • Str. Brailei, aferent Farmacia Hygeea.
  Amplasamentele se atribuie in limita numarului de locuri stabilite pentru fiecare locatie, in ordinea numerelor de inregistrare ale cererilor, maxim 2 locuri intr-o zona pentru un agent economic si numai pentru comercializarea de martisoare, felicitari, flori si aranjamente florale pe mobilier stradal de mici dimensiuni (masute).
  Taxa de utilizare temporara a domeniului public este de 3 lei/mp/zi si se achita dupa stabilirea locurilor repartizate, incepand cu data de 6.02.2018.
IN ATENTIA TITULARILOR DE CONTRACTE DE INCHIRIERE PENTRU LOCUINTELE ANL
  In vederea recalcularii chiriilor pentru locuintele ANL pentru anul 2018, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 304/05.05.2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentia Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. nr. 962/2001 aveti obligatia ca, pana la data de 31.01.2018, sa prezentati adeverinte din care sa reiasa VENITUL NET realizat in ultimele 12 luni, respectiv pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, pentru toti membrii familiei inscrisi in contract ( inclusiv cupoanele de alocatii/extras de cont pentru copii) sau a unei declaratii notariale din care sa reiasa ca nu ati realizat venituri in acest interval de timp, dupa caz.
  In caz contrar, se va proceda la aplicarea coeficientului de 1,00 - coeficient maxim aplicat in cazul unui venit pe membru de familie mai mare decat 100% salariul minim net pe economie.
  Documentele solicitate se depun la Registratura Generala a Primariei municipiului Galati cu sediul in str. Domneasca nr. 54.
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Incepand cu data de 16.10.2017 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru energia termica in sistem centralizat - de la asociatiile de proprietari
 • pentru abonatii casnici care utilizeaza energia termica de la SC CALORGAL SA Galati cu sediul in Str. Crizantemelor nr.6
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire (Str. Fraternitatii nr. 1)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  De ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat si care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de pana la 786 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure.
  In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 778/2013 si H.G. 559/2017.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatii pot fi obtinute de la Primaria Galati - Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire din Str. Fraternitatii nr. 1 telefon: 0236-488-444, 0236-307-740 sau de pe site-ul nostru.
   Nota: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
  Cererea si declaratia pe propria raspundere vor fi completata cu majuscule, datata si semnata de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri). Titularul are obligatia de a comunica Primarului, prin depunerea la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere, orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii.
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Joi: 8:30 - 16:00 si Vineri: 8:30 - 13:30.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Documente necesare acordarii ajutorului de caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Formular tipizat de cerere - pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi: Formular
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale.
ANUNT PUBLIC
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 74/2016. Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere de inscriere pentru participarea la aceasta procedura este 31.01.2018.
  Dupa aceasta data, cererile vor fi inregistrate pentru urmatoarea procedura care va fi anuntata ulterior. Lista cu documentele care trebuie depuse poate fi consultata la Primaria Galati - Compartimentul Transport Urban. Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi anuntate prin afisare la sediul Primariei Galati in data de 05.02.2018.
  Eliberarea autorizatiilor taxi catre solicitantii cu documentatii complete inscrisi pana la data de 31.01.2018 se vor face dupa aprobarea de catre Consiliul Local a atribuirii numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora.
  Criteriile de departajare si punctajele care se acorda autovehiculelor participante sunt: Criterii departajare.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
In atentia locatarilor blocului C20
  Locatarii blocului C20 pentru ale caror apartamente s-au efectuat lucrari de interventie au obligatia depunerii documentelor doveditoare de venit net lunar ale membrilor de familie si declaratia (anexa nr. 28) alaturata, pentru stabilirea ratelor lunare, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru fiecare rata lunara scadenta.
 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 19/01/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 19/01/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba interviu din data de 19.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent - Serviciul Public de Asistenta Sociala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 19/01/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Stabilirea plafonului aferent obligatiilor fiscale restante ale contribuabililor bugetului local al municipiului Galati in vederea publicarii listei restantierilor pe pagina de internet a municipiului".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 18/01/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functie publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente - proba scrisa - 23.01.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista dosare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 18/01/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 18/01/2018

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in cadrul sedintei de indata din data de 08.01.2018 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site in data de 18.01.2018".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 17/01/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/01/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba scrisa din data de 17.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent - Serviciul Public de Asistenta Sociala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 16/01/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba scrisa din data de 16.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 15/01/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 15/01/2018

  Consiliul Local al municipiului Galati, in calitate de autoritate tutelara, prin Comisia de selectie prealabila a candidatilor pentru functiile de membri ai consiliului de administratie, anunta reluarea procedurii de selectie pentru ocuparea unui post de administrator in cadrul Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati", in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 si a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa.
  Concursul se va desfasura la sediul Primariei municipiului Galati din strada Domneasca nr.54. Anuntul reluarii procedurii de selectie il puteti afla accesand urmatorul link: Anunt procedura, mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Guvernanta Corporativa.

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 12/01/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2018". Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Transparenta decizionala.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 12/01/2018

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati.
Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Concurs recrutare.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 2 privind : Preluarea ca venit la bugetul local al municipiului Galati a excedentului pe anul 2017 al Serviciului Public Ecosal
 • HCL 1 privind : Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al municipiului Galati a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017
 • HCL 772 privind : Alegerea presedintelui de sedinta
 • HCL 771 privind : Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor si scutirilor de la plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru intreprinderile care activeaza pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati
 • HCL 770 privind : Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
 • HCL 769 privind : Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2017 - trimestrul IV
 • HCL 768 privind : Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Transurb S.A. Galati pe anul 2017
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Camera de votare
  Calendar evenimente
  Ianuarie 2018
  L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 19.01.2018
  Numar total de vizitatori 5162719