Carte de oaspeti | Harta site | Contact
Orasul Galati
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale.
Anunt important !!
  Potrivit HCL Galati nr.341/27.07.2017, a fost aprobata schema de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre intreprinderile care activeaza pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati.
SCOPUL SI OBIECTIVUL SCHEMEI
  Prezenta schema are ca scop sustinerea intreprinderilor care isi desfasoara activitatea pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati si atragerea de venituri la bugetul local prin acordarea, in beneficiul acestora, de scutiri de la plata majorarilor de intarziere generate de neachitarea la termen a obligatiilor bugetare principale constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local.
  Pentru a putea beneficia de prezenta schema, persoanele juridice trebuie sa achite obligatiile bugetare principale scadente, pana la data de 30.09.2017.
DOMENIU DE APLICARE
  Prezenta schema se adreseaza intreprinderilor care, la data intrarii schemei in vigoare si pe perioada derularii ei, au inregistrate in evidentele fiscale si datoreaza majorari de intarziere bugetului local al municipiului Galati.
MODALITATI DE IMPLEMENTARE
  Pentru a beneficia de facilitatile fiscale instituite de prezenta schema, solicitantul va depune pana la data de 30.09.2017, la Directia Generala Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale – Serviciul Impozite,Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice, o cerere prin care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la plata a impozitelor si taxelor locale, aflate in sold la data depunerii cererii, insotita de urmatoarele documente:
 • situatiile financiar-contabile aferente perioadei de referinta
 • codul unic de inregistrare sau codul fiscal al societatii;
 • in cazul in care sunt cladiri, terenuri, mijloace de transport si taxe hoteliere nedeclarate, precum si modificari in cursul anului, (…) se vor prezenta documente justificative aferente;
 • declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal privind:
  • ajutoarele de minimis primite de intreprinderea unica in acel an fiscali si in ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare);
  • structura intreprinderii unice din care face parte beneficiarul
  • eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleasi costuri eligibile ca cele finantate de prezenta schema, de intreprindere unica;
  • faptul ca nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeana, Consiliul Concurentei sau de un furnizor de ajutor de stat de minimis sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
  • faptul ca ajutorul de minimis acordat nu va finanta activitati sau domenii exceptate de prezenta schema;
  • faptul ca aceasta nu se afla in stare de insolventa, lichidare sau dizolvare, activitatea sa nu fie condusa de un administrator sau lichidator judiciar, sa nu aiba restrictii asupra activitatilor sale comericiale, iar acestea sa nu fie puse la dispozitia creditorilor;
  • faptul ca nu a fost constatata o fapta ce constituie infractiune de evaziune fiscala, pentru care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva;
  • reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani, de catre nici o instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale.

DURATA SCHEMEI
  In cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare incepand cu data intrarii in vigoare si pana la data de 30.09.2017. Pentru a putea beneficia de prezenta schema, persoanele juridice trebuie sa achite obligatiile bugetare principale scadente, pana la data de 30.09.2017.
Anunt public !!
  Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 44659/25.07.2017, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia "Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 1 - Spitalul Judetean" (Micro 17, 18, 19,20,21).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare complatari/modificari ale documentatiei tehnice inregistrata cu nr. 44659/25.07.2017.

   Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 44661/25.07.2017, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia "Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii – Zona 4 - Palatul de Justitie" (Tiglina I, Mazepa I, Mazepa II).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare complatari/modificari ale documentatiei tehnice inregistrata cu nr. 44661/25.07.2017.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
In atentia locatarilor blocului C20
  Locatarii blocului C20 pentru ale caror apartamente s-au efectuat lucrari de interventie au obligatia depunerii documentelor doveditoare de venit net lunar ale membrilor de familie si declaratia (anexa nr. 28) alaturata, pentru stabilirea ratelor lunare, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru fiecare rata lunara scadenta.
 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 22/09/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 22/09/2017

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 22/09/2017

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de extraordinara din 15.09.2017 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 22.09.2017 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 21/09/2017

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 20/09/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 20/09/2017

  Conform, Legii nr. 133/31.05.2017, pentru modificarea si completarea legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 si completarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, a Ord. M.A.D.R. nr. 152/18.05.2017, pentru sporirea suprafetelor irigabile.
  Pentru usurinta intelegerii prevederilor din aceste acte normative si a altora conexe, va prezentam o lista de acronime si abrevieri: A.N.I.F - Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare,O.U.A.I - Organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii,F.O.U.A.I. - Federatii de organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii,S.P.P. - Statii de punere sub presiune.
  Astfel, in cadrul Legii nr. 138/2004, art. 66, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 • (2) Cheltuielile aferente asigurarii unui nivel optim al apei pentru irigatii la statiile de punere sub presiune si alte puncte de livrare unde s-au incheiat contracte multianuale/sezoniere, respectiv costul apei si costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigatii, se suporta din bugetul Agentiei, in limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu aceasta destinatie
 • (3) Organizatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii si/sau federatiile de organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii au obligatia de a utiliza apa pentru irigatii furnizata de Agentie, conform contractelor incheiate si comenzilor de livrare a apei pentru irigatii
  Concret, apa este livrata gratuit de catre A.N.I.F., tuturor beneficiarilor care pot lua apa pentru irigatii din sistemele principale de irigatii (canale magistrale), beneficiarii acestor masuri fiind O.U.A.I/F.O.U.A.I. si fermierii care nu sunt membrii O.U.A.I., dar au acces la aceste canale magistrale ale A.N.I.F..
  In situatia in care un fermier nu are terenul in vecinatatea acestor canale magistrale sau nu dispun de instalatii de udare, poate apela la serviciile O.U.A.I.-ului din zona respectiva, contra cost, dar evident trebuie tinut cont de faptul ca tariful/1000 m.c. va fi incomparabil mai redus ca pana acum, datorita faptului ca apa pentru irigatii este oferita gratis pana la S.P.P.-ul respectiv.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 19/09/2017

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de ordinara din 31.08.2017 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 19.09.2017 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 15/09/2017

  Pentru concursul organizat in data de 16.10.2017 (proba scrisa) in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi, se va relua procedura de organizare si desfasurare a acestuia in conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 14/09/2017 10:30:33

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/09/2017

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 12/09/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Lista terenuri .

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 12/09/2017

  Primaria municipiului Galati face cunoscut publicului interesat rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de Sofer - Compartiment administrativ, initiere, urmarire si evidenta achizitii activitate proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 11/09/2017 11:37:45

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 464 privind : Desemnarea reprezentantului municipiului Galati in consiliul director al Asociatiei Grupul de Actiune locala STRATEGAL
 • HCL 463 privind : Dezmembrarea in 2 loturi a terenului proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 90.313 mp, situat in Galati, Zona Libera, Tarlaua 223, Platforma 2
 • HCL 462 privind : Trecerea unei suprafete de 707 mp din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati in domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati
 • HCL 461 privind : Completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 460 privind : Dezmembrarea in doua loturi a terenului in suprafata de 687 mp, proprietate a municipiului Galati, situat in Galati, Micro 19, parcare lot 1
 • HCL 459 privind : Revocarea domnului Dorin Otrocol din calitatea de reprezentant al municipiului Galati in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. TRANSURB S.A.
 • HCL 458 privind : Inlocuirea unui membru in consiliul de administratie al S.C. Industrial Parc S.R.L. Galati
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Septembrie 2017
  L M M J V S D
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 22.09.2017
  Numar total de vizitatori 4818797