Carte de oaspeti | Harta site | Contact
Orasul Galati
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Incepand cu data de 16.10.2017 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru energia termica in sistem centralizat - de la asociatiile de proprietari
 • pentru abonatii casnici care utilizeaza energia termica de la SC CALORGAL SA Galati cu sediul in Str. Crizantemelor nr.6
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire (Str. Fraternitatii nr. 1)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  De ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat si care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de pana la 786 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure.
  In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 778/2013 si H.G. 559/2017.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatii pot fi obtinute de la Primaria Galati - Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire din Str. Fraternitatii nr. 1 telefon: 0236-488-444, 0236-307-740 sau de pe site-ul nostru.
   Nota: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute..
  Cererea si declaratia pe propria raspundere vor fi completata cu majuscule, datata si semnata de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri). Titularul are obligatia de a comunica Primarului, prin depunerea la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere, orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii..
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Joi: 8:30 - 16:00 si Vineri: 8:30 - 13:30.
  
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Documente necesare acordarii ajutorului de caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Formular tipizat de cerere - pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi: Formular
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale.
ANUNT PUBLIC
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 74/2016. Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere de inscriere pentru participarea la aceasta procedura este 29.11.2017.
  Dupa aceasta data, cererile vor fi inregistrate pentru urmatoarea procedura care va fi anuntata ulterior. Lista cu documentele care trebuie depuse poate fi consultata la Primaria Galati - Compartimentul Transport Urban. Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi anuntate prin afisare la sediul Primariei Galati in data de 05.12.2017.
  Eliberarea autorizatiilor taxi catre solicitantii cu documentatii complete inscrisi pana la data de 29.11.2017 se vor face dupa aprobarea de catre Consiliul Local a atribuirii numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora.
  Criteriile de departajare si punctajele care se acorda autovehiculelor participante sunt: Criterii departajare.
Anunt public !!
  Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 44659/25.07.2017, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia "Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 1 - Spitalul Judetean" (Micro 17, 18, 19,20,21).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare complatari/modificari ale documentatiei tehnice inregistrata cu nr. 44659/25.07.2017.

   Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 44661/25.07.2017, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia "Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii – Zona 4 - Palatul de Justitie" (Tiglina I, Mazepa I, Mazepa II).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare complatari/modificari ale documentatiei tehnice inregistrata cu nr. 44661/25.07.2017.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
In atentia locatarilor blocului C20
  Locatarii blocului C20 pentru ale caror apartamente s-au efectuat lucrari de interventie au obligatia depunerii documentelor doveditoare de venit net lunar ale membrilor de familie si declaratia (anexa nr. 28) alaturata, pentru stabilirea ratelor lunare, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru fiecare rata lunara scadenta.
 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 17/11/2017

  Asociatia "GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STRATEGAL" organizeaza selectie de MEMBRI ACTIVI in vederea asigurarii functionalitatii acestuia in conformitate cu prevederile Ghidului Specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala - Etapa a II-a mecanismului D.L.R.C. (Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii).
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt selectie membri.

 

Anunt concurs de promovare in grad profesional imediat superior !!

Postat de Administrator la data : 15/11/2017

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
  Proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior va avea loc in data de 15.12.2017, ora 11:00.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului de promovare si va contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in grad profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt promovare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 15/11/2017

  In data de 17.08.2017, Primaria Municipiului Galati, in parteneriat cu Asociatia "Centrul de Dezvoltare SMART" si ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L., a demarat proiectul "STRATEGAL - PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA", cod SMIS 106636, aprobat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii OS.5.1 Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de D.L.R.C., in cadrul caruia, cei 3 parteneri au constituit Grupul de Actiune Locala STRATEGAL. Scopul generic al Asociatiei STRATEGAL este promovarea dezvoltarii durabile a teritoriului Municipiului Galati prin interventii in zonele urbane marginalizate care sa permita combaterea eficienta a saraciei si a excluziunii sociale, sa puna in valoare potentialul de dezvoltare local si sa duca la dezvoltarea economica si sociala a comunitatii.
  Asociatia demareaza procesul de recrutare, selectie si angajare personal:

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 15/11/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 15/11/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 15/11/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 14/11/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 14/11/2017

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in cadrul sedintei ordinare din data de 26.10.2017 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 14.11.2017 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 13/11/2017

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a 3 functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 10/11/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 10/11/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 09/11/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor si scutirilor de la plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru intreprinderile care activeaza pe raza administrativ-teritoriala a municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 08/11/2017

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in cadrul sedintei extraordinare din data de 07.11.2017 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 08.11.2017 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 613 privind : Aprobarea solicitarii Consiliului Judetean Galati de trecere a unor suprafete de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al judetului Galati, pentru incadrarea acestora in categoria drumurilor de interes judetean
 • HCL 612 privind : Modificarea si completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 611 privind : Aprobarea componentei comisiei de concurs si a celei de solutionare a contestatiilor la concurs, precum si a secretariatului comisiilor, la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier juridic, grad II in cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local al municipiului Galati
 • HCL 610 privind : Acrodarea titlului "Cetatean de Onoare al municipiului Galati" domnului David Sava
 • HCL 609 privind : Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2017
 • HCL 608 privind : Modificarea si completarea statutului fundatiei "Sportul Galatean" aprobat prin HCL nr. 173/29.05.2014 privind infiintarea Fundatiei "Sportul Galatean", cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 607 privind : Aprobarea pierderilor tehnologice de energie termica in retelele de distributie, la societatea CALORGAL S.A. Galati
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Camera de votare
  Sunteti de acord cu interzicerea fumatului in locurile publice ?

  Da
  Nu
  Ma abtin


  Total voturi: 13227
  Calendar evenimente
  Noiembrie 2017
  L M M J V S D
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 17.11.2017
  Numar total de vizitatori 4955015