Carte de oaspeti | Harta site | Contact
Orasul Galati
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
ANUNT PUBLIC !!
  In cadrul procesului de actualizare si evaluare strategică de mediu (SEA) a "Strategiei de dezvoltare a Municipiului Galati 2016 - 2025", Primaria Galati invita persoanele fizice si juridice interesate sa participe la intalnirea care are drept scop consultarea si informarea populatiei, a reprezentantilor societatii civile si mass–media privind fundamentarea acestui document programatic major de politici publice.
  Intalnirea va avea loc in data de 25.04.2017, incepand cu ora 11:00, la Parcul pentru Tehnologia Informatiei - Sala de Conferinte, situat in Str. Portului nr. 23, Galati.
  "Strategia de dezvoltare a Municipiului Galati pentru perioada 2016 – 2025" prezinta o viziune integrata si exhaustiva, pe termen lung, asupra dezvoltarii durabile a unitatii administrativ teritoriale, bazata pe coeziune si competitivitate economica, sociala si teritoriala, si a asigurarii de sanse egale pentru toti membrii comunitatii locale, regionale, nationale si transfrontaliere, deopotriva persoane fizice sau persoane juridice.
  Scopul intalnirii este acela de a dezbate documentul strategic actualizat si de a consolida directiile de dezvoltare si programele prioritare generatoare de actiuni integrate, precum si de a analiza impactul ce il va avea asupra aspectelor dezvoltarii economice, educationale, culturale si sociale galatene in perioada considerata.
  Consultarea documentatiei se poate face in perioada 12.04.2017 - 25.04.2017, pe pagina de internet a Primariei Municipiului Galati.
  Informatii si clarificari se pot solicita la: tel 0236.323.136; fax 0236.323.137; persoana de contact dna consilier Paula Buhosu.
ANUNT PUBLIC !!
  Consiliul Local al municipiului Galati, acorda operatorului de salubrizare, respectiv Serviciul Public Ecosal, drept exclusiv de a presta activitatea de salubrizare reglementata prin H.C.L. nr. 124/2016 fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori.
  Astfel, conform art. 30 din Legea nr. 101/2006 a Serviciului de salubrizare a localitatilor:
 • Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei  urmatoarele fapte, altele decat cele prevazute in Legea nr. 51/2006:
  • prestarea de catre operator a uneia dintre activitatile reglementate de prezenta lege fara aprobarea autoritatilor administratiei locale, prin hotararea de dare in administrare, respectiv hotararea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii
  • incheierea de catre primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una din activitatile de salubrizare a localitatilor prevazute la art.2 alin. (3), cu un operator care nu detine licenta
 • Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei refuzul utilizatorului de a incheia contracte de prestari servicii cu operatorul de salubrizare licentiat in aria de delegare respectiva
  Drept urmare, in vederea evitarii in mod fraudulos a serviciilor de salubrizare de catre operatori care se situeaza in afara cadrului legal, respectiv, operatori care nu au raporturi juridice cu autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale necesare prestarii serviciului de salubrizare, avem obligatia de a promova si posta pe site-ul nostru, acest drept de exclusivitate al prestarii serviciului de salubrizare detinut de catre Serviciul Public Ecosal, pentru a fi cunoscut de toti beneficiarii acestui serviciu.
ANUNT PUBLIC !!
  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale (M.A.D.R.) prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 face cunoscut beneficiarilor si potentialilor beneficiari masurile de dezvoltare rurala care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si a pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc in Masura 10 "Agro - mediu si clima", Masura 11 "Agricultura ecologica" si Masura 13 "Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu ale constrangeri specifice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Informare masuri de mediu si clima.
ANUNT IMPORTANT !!
  Primaria municipiului Galati, prin intermediul operatorului de salubritate SP Ecosal Galati actioneaza incepand din data de 08.03.2017 pentru salubrizarea interioarelor cartierelor municipiului conform graficului atasat. Se are in vedere maturatul manual si mecanic al strazilor si aleilor din interiorul cartierelor care nu sunt prinse in cadrul graficului de salubrizare, colectare si transportul deseurilor, a crengilor, varuirea bordurilor etc.
  Pe aceasta cale invitam Asociatiile de Proprietari/Locatari sa dea concurs angajatilor SP Ecosal Galati si sa participe activ la curatenia spatiilor verzi arondate blocurilor pe care le administraza.Este un act civix care concura la realizarea unui mediu ambiant cat mai placut pentru cetatenii municipiului Galati.
ANUNT IMPORTANT !!
  Incepand cu data de 20.03.2017  Primaria Municipiului Galati demareaza programul de sterilizare gratuita a cainilor cu stapan de rasa comuna si metisi. De aceasta facilitate pot beneficia toti proprietarii de caini de rasa comuna si metisi, care au domiciliul in municipiul Galati. Stapanii de caini de rasa comuna si metisi se vor adresa Primariei Municipiului Galati pentru a completa o cerere-tipizata la Registratura Generala a municipiului Galati. Aceasta va fi insotita de urmatoarele documente:
 • act de identitate
 • carnetul de sanatate al cainelui
 • codul unic al microcipului atasat carnetului de sanatate
  La acest program sunt acceptati cainii care au varsta de maxim 11 ani. Stapanii cainilor care urmeaza a fi sterilizati vor primi un tichet-aviz, in baza caruia se vor putea programa la Cabinetul Medical Veterinar Dr. Stefan Mihaela-Veronica, situat in Str. Oltului 43, Bl. E 5, parter, telefon 0236-477-800.
Anunt public !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate Raportul privind obligatiile de serviciu public de transport local de calatori in Municipiul Galati conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Raport.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
In atentia locatarilor blocului C20
  Locatarii blocului C20 pentru ale caror apartamente s-au efectuat lucrari de interventie au obligatia depunerii documentelor doveditoare de venit net lunar ale membrilor de familie si declaratia (anexa nr. 28) alaturata, pentru stabilirea ratelor lunare, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru fiecare rata lunara scadenta.
 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 28/04/2017 10:34:35

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs de recrutare !!

Postat de Administrator la data : 28/04/2017

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a trei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 26/04/2017

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din 12.04.2017 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 26.04.2017 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 26/04/2017 05:25:37

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

In atentia persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile !!

Postat de Administrator la data : 25/04/2017

  Primaria Galati anunta reprogramarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile in data de 19.05.2017 (proba scrisa) si 26.05.2017 (interviul).
  Depunerea dosarelor se va efectua in perioada 25.04.2017 - 15.05.2017 la sediul Primariei Galati din Str. Traian nr. 93, Bl. A4 (Serviciul Spatiu Locativ), Compartiment Asociatii de Proprietari. Informatii suplimentare puteti obtine la telefon: 0236-307-789.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 24/04/2017 09:28:18

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 14/04/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea schemei de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate de catre persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 14/04/2017 07:01:07

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 13/04/2017

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 28.03.2017 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 13.04.2017 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 13/04/2017

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-8412/12.04.2017 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati pe 3 luni ale anului 2017.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 12/04/2017 08:21:01

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 10/04/2017 04:58:58

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 07/04/2017 07:49:04

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 162 privind : Inlocuirea unui membru din comisia de evaluare pentru concesionarea bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Galati
 • HCL 161 privind : Aprobarea sustinerii elevilor din municipiul Galati, participanti la olimpiadele nationale
 • HCL 160 privind : Modificarea HCL nr. 83/23.02.2017 privind transmiterea capacitatilor energetice din cadrul obiectivului "Alimentare cu energie electrica locuinte sociale cartier Micro 17 - Etapa I - blocuri M1+M6" catre S.D.EE ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. - S.D.E.E. Galati
 • HCL 159 privind : Acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor/persoanelor singure afectate de explozia produsa in blocul G5 din municipiul Galati, cartier Micro 19, Str. Laminoristilor nr. 2
 • HCL 158 privind : Acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda alternativ sistemului centralizat de termoficare, familiilor si persoanelor singure bransate, care urmeaza sa se debranseze de la sistemul centralizat de termoficare si aprobarea conditiilor de acordare a ajutorului financiar
 • HCL 157 privind : Aprobarea unor masuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termica
 • HCL 156 privind : Alegerea presedintelui de sedinta
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Aprilie 2017
  L M M J V S D
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 28.04.2017
  Numar total de vizitatori 4570027