Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Anunt important !!
  Primaria Municipiului Galati face cunoscuta intentia de a deschide procedura de finantare de la bugetul local pentru anul de executie bugetara 2018, privind activitatea desfasurata de structurile sportive, conform prevederilor legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.
  Conform HCL nr. 42/2011 Capitolul I punctul 1.12, documentatia pentru finantarea structurilor sportive se depune in termen de 30 zile de la data aprobarii bugetului municipiului Galati. Avand in vedere ca bugetul pentru anul 2018 a fost aprobat in data de 15.02.2018, se stabileste termenul limita pentru depunerea documentatiilor data de 16.03.2018 inclusiv.
  Documentatia de solicitare a finantarii, prevazuta in Regulamentul privind finantarea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Galati aprobat prin HCL nr. 42/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se va depune la Registratura municipiului Galaţi, str. Domnească nr.54.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente din cadrul Primariei municipiului Galati, Strada Domneasca, nr.54, Camera 213, telefon 0236-307-780, email SPORT.
Anunt important !!
  Primaria Municipiului Galati a demarat procedura privind realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor situate in extravilanul municipiului Galati, sectoarele cadastrale: 1, 4, 11, 18, 20, 33, 79, si 80, in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
  Cetatenii care detin acte pentru imobilele situate in tarlalele: 18/1, 24, 33, 37, 68, 99, 118/1, 176, 19, 25, 34, 37/1, 69, 102, 119/1, 177, 20, 26, 34/1, 37/2, 70, 103, 120/1, 178, 21, 27/1, 34/2, 38, 71, 104, 121/1, 179, 22, 30/1, 35, 39, 72, 106, 122/1, 23, 32, 36, 40, 89, 117/1, 122/3, sunt rugati sa se prezinte cu COPIILE LEGALIZATE a acestora, pana pe data de 31.05.2018 la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI GALATI, Adresa: Str. Domneasca nr. 54, Registratura, Program: Luni - Joi, Ora: 08:30 - 15:30; Vineri, Ora: 08:30 - 12:30, cu mentiunea ca in cererea tip sa fie trecut "Pentru Biroul Cadastru".
  Prin acte se inteleg/e urmatoarele:
 • Contract/e de vanzare - cumparare;
 • Contract de donatie;
 • Act/e de comasare/alipire;
 • Act/e dezmembrare/dezlipire;
 • Certificat/e de mostenitor;
 • Act/e de partaj succesoral;
 • Sentinta/e judecatoresti;
 • Raport de expertiza;
 • Certificat/e de deces proprietar;
 • Buletine/carti de identitate proprietar.
  Persoane de contact: Tanase Ionut - telefon: 0236-307-733/0236-461-460, Dima Carmen Daniela - telefon: 0236-415-699/0753-019-275.
ANUNT PUBLIC
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 74/2016. Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere de inscriere pentru participarea la aceasta procedura este 29.03.2018.
  Dupa aceasta data, cererile vor fi inregistrate pentru urmatoarea procedura care va fi anuntata ulterior. Lista cu documentele care trebuie depuse poate fi consultata la Primaria Galati - Compartimentul Transport Urban. Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi anuntate prin afisare la sediul Primariei Galati in data de 03.04.2018.
  Eliberarea autorizatiilor taxi catre solicitantii cu documentatii complete inscrisi pana la data de 29.03.2018 se vor face dupa aprobarea de catre Consiliul Local a atribuirii numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora.
  Criteriile de departajare si punctajele care se acorda autovehiculelor participante sunt: Criterii departajare.
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Incepand cu data de 16.10.2017 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru energia termica in sistem centralizat - de la asociatiile de proprietari
 • pentru abonatii casnici care utilizeaza energia termica de la SC CALORGAL SA Galati cu sediul in Str. Crizantemelor nr.6
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire (Str. Fraternitatii nr. 1)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  De ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat si care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de pana la 786 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure.
  In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 778/2013 si H.G. 559/2017.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatii pot fi obtinute de la Primaria Galati - Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire din Str. Fraternitatii nr. 1 telefon: 0236-488-444, 0236-307-740 sau de pe site-ul nostru.
   Nota: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
  Cererea si declaratia pe propria raspundere vor fi completata cu majuscule, datata si semnata de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri). Titularul are obligatia de a comunica Primarului, prin depunerea la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere, orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii.
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Joi: 8:30 - 16:00 si Vineri: 8:30 - 13:30.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Documente necesare acordarii ajutorului de caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Formular tipizat de cerere - pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi: Formular
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
In atentia locatarilor blocului C20
  Locatarii blocului C20 pentru ale caror apartamente s-au efectuat lucrari de interventie au obligatia depunerii documentelor doveditoare de venit net lunar ale membrilor de familie si declaratia (anexa nr. 28) alaturata, pentru stabilirea ratelor lunare, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru fiecare rata lunara scadenta.
 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 16/03/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 15/03/2018

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in cadrul sedintei extraordinare din data de 12.03.2018 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site in data de 15.03.2018".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 15/03/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 14/03/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Postat de Administrator la data : 12/03/2018

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 16.03.2018 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

 

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. - "Infiintare livada de nuci si construire unitate de depozitare, imprejmuire teren, put forat"

Postat de Administrator la data : 12/03/2018

  D-na Stratulat Elena reprez. persoana fizica autorizata Stratulat S. Elena anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii intentiei de elaborare P.U.Z. - "Infiintare livada de nuci si construire unitate de depozitare, imprejmuire teren, put forat" – municipiul Galati, Tarla 102, Parcela 603/1/1, in perioada 12.03.2018 – 27.03.2018.
  Obiectivele documentatiei de urbanism PUZ sunt schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor, stabilirea reglementarilor urbanistice specifice pentru investitia propusa conform reglementarilor legale in vigoare, respectiv completarea echipamentelor tehnico – edilitare.
  Informatiile privind intentia de elaborare P.U.Z. pot fi consultate la Primaria municipiului Galati ( Institutia Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103 ), din Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, email: Arhitect sef, precum si la elaboratorul P.U.Z. - Dl. arhitect Mihai Puiu Bacalu, BIA Bacalu D. Mihai Puiu, Str. Brailei nr. 1, Bl. I ap.2, mobil: 0749-061-898, email: puiubacalu@yahoo.com.
  Observatii sau semnalari pot fi trimise in perioada 17.03.2018 - 27.03.2018 pe adresa de e-mail: Arhitect Sef, respectiv registratura Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54.

 

Anunt concurs angajare !!

Postat de Administrator la data : 09/03/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 19.03.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functie publice de conducere vacante: Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managemetul Documentelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Selectie dosare .

 

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001

Postat de Administrator la data : 09/03/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001". Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Lista terenuri .

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 07/03/2018

  Primaria Municipiului Galati solicita tuturor operatorilor de telecomunicatii care detin retele aeriene pe strada Traian pe segmentul cuprins intre strada Tecuci si strada Brailei sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Galati din strada Domnească nr. 54, etaj 2, camera 205, pentru stabilirea modalitatii de implementare a prevederilor Regulamentului privind modalitatile, conditiile si tarifele in baza carora se realizeaza accesul furnizorilor (proprietari sau utilizatori) de retele publice de comunicatii electronice pe propietatea publica sau privata a Municipiului Galati aprobat prin HCL nr. 407/27.10.2015, pana la data de 09.03.2017 ora 12:00.
  Neprezentarea pana pe data de 12.03.2017 ora 09:00 va conduce la demontarea retelelor pe cheltuiala detinatorilor.

 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 06/03/2018

  Primaria Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire camine guri de scurgere cu sifon si depozit in municipiul Galati – etapa 1", propus a fi amplasate in municipiul Galati zone cartiere: Centru, Tiglina I, Tiglina 2, cartier Aurel Vlaicu, Micro 13B, Micro 14, Micro 16, Micro 17, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Micro 39A, Micro 39B.
  Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul PRIMARIEI MUNCIPIULUI GALATI din Galati str. Domneasca nr. 54, in zilele de luni – joi, intre orele 8:30 – 16:00 si vineri intre orele 8:30 – 13:30.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediu autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati.

 

Anunt concurs angajare !!

Postat de Administrator la data : 06/03/2018

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment semaforizare monitorizare video.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 05/03/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 05/03/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele finale la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Referent, grad IA din cadrul Departamentului de Presa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 87 privind : Completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 86 privind : Modificarea si completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 85 privind : Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pentru anul 2018
 • HCL 84 privind : Acordarea titlului "Cetatean de onoare al municipiului Galati" domnului Gheorghe Bugeag
 • HCL 83 privind : Infiintarea Asociatiei "Centrul Universitar de Medicina Dentara al municipiului Galati"
 • HCL 82 privind : Aprobarea realizarii proiectului "Reabilitarea termica si cresterea performantei energetice a cladirilor Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati" si a cheltuielilor legate de proiect
 • HCL 81 privind : Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere sistem rutier si regenerare urbana interior cartier Mazepa II"
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Camera de votare
  Calendar evenimente
  Martie 2018
  L M M J V S D
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 16.03.2018
  Numar total de vizitatori 5347801