Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Incepand cu data de 16.10.2017 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru energia termica in sistem centralizat - de la asociatiile de proprietari
 • pentru abonatii casnici care utilizeaza energia termica de la SC CALORGAL SA Galati cu sediul in Str. Crizantemelor nr.6
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire (Str. Fraternitatii nr. 1)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  De ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat si care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de pana la 786 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure.
  In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 778/2013 si H.G. 559/2017.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatii pot fi obtinute de la Primaria Galati - Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire din Str. Fraternitatii nr. 1 telefon: 0236-488-444, 0236-307-740 sau de pe site-ul nostru.
   Nota: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute..
  Cererea si declaratia pe propria raspundere vor fi completata cu majuscule, datata si semnata de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri). Titularul are obligatia de a comunica Primarului, prin depunerea la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere, orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii.
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Joi: 8:30 - 16:00 si Vineri: 8:30 - 13:30.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Documente necesare acordarii ajutorului de caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Formular tipizat de cerere - pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi: Formular
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale.
ANUNT PUBLIC
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 74/2016. Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere de inscriere pentru participarea la aceasta procedura este 31.01.2018.
  Dupa aceasta data, cererile vor fi inregistrate pentru urmatoarea procedura care va fi anuntata ulterior. Lista cu documentele care trebuie depuse poate fi consultata la Primaria Galati - Compartimentul Transport Urban. Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi anuntate prin afisare la sediul Primariei Galati in data de 05.02.2018.
  Eliberarea autorizatiilor taxi catre solicitantii cu documentatii complete inscrisi pana la data de 31.01.2018 se vor face dupa aprobarea de catre Consiliul Local a atribuirii numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora.
  Criteriile de departajare si punctajele care se acorda autovehiculelor participante sunt: Criterii departajare.
Anunt public !!
  Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 44659/25.07.2017, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia "Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 1 - Spitalul Judetean" (Micro 17, 18, 19,20,21).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare complatari/modificari ale documentatiei tehnice inregistrata cu nr. 44659/25.07.2017.

   Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 44661/25.07.2017, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia "Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii – Zona 4 - Palatul de Justitie" (Tiglina I, Mazepa I, Mazepa II).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare complatari/modificari ale documentatiei tehnice inregistrata cu nr. 44661/25.07.2017.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
In atentia locatarilor blocului C20
  Locatarii blocului C20 pentru ale caror apartamente s-au efectuat lucrari de interventie au obligatia depunerii documentelor doveditoare de venit net lunar ale membrilor de familie si declaratia (anexa nr. 28) alaturata, pentru stabilirea ratelor lunare, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru fiecare rata lunara scadenta.
 

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001

Postat de Administrator la data : 15/12/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista terenuri .

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 15/12/2017

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in cadrul sedintei ordinare din data de 27.11.2017 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site in data de 08.12.2017 si 15.12.2017 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 15/12/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie: Consilier juridic, grad II - Aparatul permanent al Consiliului Local al municipiului Galati - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Rezultat selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/12/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data 14.12.2017 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant din cadrul Compartimentului Ajutoare pentru Incalzire".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/12/2017

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante si doua functii publice temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Postat de Administrator la data : 13/12/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data 13.12.2017 la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional - inspector de specialitate grad IA din cadrul Compartimentului de Implementare si Gestionare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

 

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Postat de Administrator la data : 13/12/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data 13.12.2017 la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional - inspector de specialitate grad IA din cadrul Compartimentului Aparatul Permanent al Consiliului Local".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Lista rezultate.

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 13/12/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Asocierea municipiului Galati cu Inspectoratul Scolar Judetean Galati in vederea organizarii si desfasurarii concursului "Fii activ - Colecteaza selectiv !", in perioada 12.02.2018 - 15.06.2018, in unitatile scolare din municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Postat de Administrator la data : 12/12/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional din cadrul Departamentului Relatii Externe si Protocol".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 11/12/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Urmarire si executare silita - proba scrisa - 18.12.2017".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 11/12/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad debutant - Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire - proba scrisa - 14.12.2017".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Postat de Administrator la data : 11/12/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 11/12/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 688 privind : Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" unor sportivi si antrenori
 • HCL 687 privind : Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" unor societati
 • HCL 686 privind : Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" elevilor si profesorilor care au participat la Olimpiada de Robotica Educationala
 • HCL 685 privind : Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" unor profesori si studenti
 • HCL 684 privind : Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" unor personalitati din municipiul Galati
 • HCL 683 privind : Acordarea distinctiei "Premiul municipiului Galati" domnului Gheorghe Terescenco
 • HCL 682 privind : Acordarea distinctiei "Premiul municipiului Galati" domnului Alexandru Gherbanescu - vicepresedintele Uniunii Ucrainienilor din Romania - filiala Galati
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Camera de votare
  Calendar evenimente
  Decembrie 2017
  L M M J V S D
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 15.12.2017
  Numar total de vizitatori 5039916