Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 7
In atentia titularilor de contracte de inchiriere pentru locuintele A.N.L.
  In vederea recalcularii chiriilor pentru locuintele A.N.L. pentru anul 2019, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 420/2018 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 aveti obligatia ca, pana la data de 31 ianuarie 2019, sa prezentati adeverinte din care sa reiasa VENITUL NET realizat in ultimele 12 luni, respectiv pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, pentru toti membrii familiei inscrisi in contract (inclusiv cupoane de alocatii/extras de cont pentru copii) sau a unei declaratii notariale din care sa reiasa ca nu ati realizat venituri in acest interval de timp, dupa caz.
  In caz contrar, se va proceda la aplicarea coeficientului de 1,00% - coeficient maxim aplicat in cazul unui venit pe membru de familie mai mare decat 100% salariul minim net pe economie.
  Documentele solicitate se depun la Registratura Generala a Primariei municipiului Galati cu sediul in str. Domneasca nr. 54.
Anunt important!!

  Primaria municipiului Galati aduce la cunostinta cetatenilor faptul ca incepand cu data de 13.12.2018 au fost dispuse masurile de realizare a semnalizarii rutiere verticale necesara pentru implementarea sensurilor unice pe strazile si tronsoanele de strada aferente blocurilor de locuinte A, B si C din Campusul Studentesc, zona Gradina Publica.
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati comunica:
   Incepand cu data de 08.10.2018 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru asociatiile de proprietari care fac parte integranta din Anexa nr. 2 din H.C.L. 319/30.05.2018, modificata prin H.C.L. 381/17.07.2018 de la asociatia de proprietari
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Serviciul Ajutoare pentru Incalzire (Str. Fraternitatii nr. 1)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece aprobate prin H.G. nr. 920/2011 si a H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatiile pot fi obtinute de la Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati - Serviciul Ajutoare Incalzire din str. Fraternitatii nr. 1, telefon: 0236-488-444 si de pe site-ul www.primariagalati.ro.
  Nota*: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
  Cererile si declaratiile pe propria raspundere vor fi completate cu majuscule, datate si semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 2 din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei ( gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri).
  Titularul are obligatia de a comunica Directorului Directiei de Asistenta Sociala a muncipiului Galati, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere (anexa 1a), orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii.
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Miercuri: 8:30 - 13:00, Joi: 8:30 - 13:00 si 16:00 - 18:00 si Vineri: 8:30 - 13:30.
  Alaturat atasam: Formular tipizat de cerere - declaratie pe propria raspundere | Formular tipizat de cerere - pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi

  NOTA: Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, pot solicita ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei daca au un venit net mediu lunar pe membru de familie si al persoanei singure de pana la 750 lei, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 22/01/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 21/01/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul IV al anului 2018 !!

Postat de Administrator la data : 18/01/2019

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-1623/18.01.2019 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 31.12.2018.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 18/01/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Modificarea si completarea regulamentului privind vanzarea unor categorii de terenuri proprietatea privata a municipiului Galati aprobat prin H.C.L. nr.207/29.06.2010, cu modificarile si completarile ulterioare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 18/01/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 17/01/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 16/01/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele solutionarii contestatiei depuse la selectia dosarelor din data de 14.01.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Relatii cu Publicul, Ghiseu Unic.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate solutionare contestatie.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 16/01/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 15/01/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 14/01/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/01/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 22.01.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Relatii cu Publicul, Ghiseu Unic.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 11/01/2019

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 19.12.2018 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 11.01.2019 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 11/01/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Asocierea Municipiului Galati cu Inspectoratul Scolar Judetean Galati in vederea organizarii si desfasurarii concursului "Fii activ - Colecteaza Selectiv!", in perioada 1 martie 2019 - 14 iunie 2019, in unitatile scolare din Municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 739 privind : Alegerea presedintelui de sedinta
 • HCL 738 privind : Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" elevilor si profesorilor care au obtinut locul II si medalia de argint la Olimpiada Internationala de Robotica 2018
 • HCL 737 privind : Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2018
 • HCL 736 privind : Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2018 - trimestrul IV
 • HCL 735 privind : Aprobarea solicitarii Consiliului Judetean Galati de trecere a unor bunuri imobile - terenuri, din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in domeniul public al judetului Galati si in administrarea Consiliului Judetean Galati
 • HCL 734 privind : Modificarea H.C.L. nr.79/2004 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati
 • HCL 733 privind : Realizarea proiectului "Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhiva electronica si managementul relatiei cu cetatenii si mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabila si Smart City", Cod SMIS 125256 si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii acestuia
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Ianuarie 2019
  L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 22.01.2019
  Numar total de vizitatori 6162727