Carte de oaspeti | Harta site | Contact
Orasul Galati
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Unitati subordonate
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
ANUNT IMPORTANT !!
  Va informam ca in perioada 16 - 25 octombrie 2017 se depun solicitari pentru organizarea de activitati cu caracter comercial care se vor desfasura pe domeniul public al municipiului Galati in cadrul evenimentului "Zilele Galatiului 2017".
  Conditii de participare:
 • selectarea unui agent economic care sa aiba ca obiect de activitate codul CAEN 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
 • minim trei ani vechime in organizare de evenimente, minim 5 evenimente similare (dovada - copii ale contractelor si parteneriatelor cu beneficiarii, cu mentiunea conform cu originalul, fotografii in format digital sau printate, indicand clar locul si perioada de desfasurare a evenimentului);
 • sa nu aiba datorii la bugetul local si la bugetul de stat;
 • sa aiba zone unitare (cromatic si ca dimensiune);
 • sa asigure minim 150 de corturi identice (culoare si dimensiune 3/3m), minim 5 restaurante mobile autorizate - dimensiune 12/3m - cu personal calificat, fiecare stand va fi numerotat vizibil si lizibil;
 • sa contacteze institutiile abilitate (dupa caz - politie, politie locala, jandarmerie, D.S.P., D.S.V.S.A., salubritate, ISU, etc.) in vederea organizarii si desfasurarii evenimentului, inclusiv autorizatii, avize, contracte, etc);
 • sa nu distruga domeniul public, sa protejeze vegetatia, la finalul contractului sa predea domeniul public la fel ca in stadiul initial;
 • sa asigure sursa de curent electric cu respectarea normelor legale, sa asigure generatoare de curent de minim 100 kw.

  IMPORTANT !!

  In situatia in care exista mai multe societati care indeplinesc conditiile de participare, castigatorul va fi stabilit in urma derularii procedurii de licitatie.
  Castigatorul licitatiei va achita taxa de utilizare temporara a domeniului public, in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii procedurii de licitatie, valoare prevazuta in H.C.L. nr. 230/15.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si va obtine licenta de ocupare ocazionala a domeniului public, in conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 434/26.11.2015
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Incepand cu data de 16.10.2017 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru energia termica in sistem centralizat - de la asociatiile de proprietari
 • pentru abonatii casnici care utilizeaza energia termica de la SC CALORGAL SA Galati cu sediul in Str. Crizantemelor nr.6
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire (Str. Fraternitatii nr. 1)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  De ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat si care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de pana la 786 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure.
  In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 778/2013 si H.G. 559/2017.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatii pot fi obtinute de la Primaria Galati - Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire din Str. Fraternitatii nr. 1 telefon: 0236-488-444, 0236-307-740 sau de pe site-ul nostru.
   Nota: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute..
  Cererea si declaratia pe propria raspundere vor fi completata cu majuscule, datata si semnata de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri). Titularul are obligatia de a comunica Primarului, prin depunerea la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere, orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii..
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Joi: 8:30 - 16:00 si Vineri: 8:30 - 13:30.
  
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Documente necesare acordarii ajutorului de caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Formular tipizat de cerere - pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi: Formular
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale.
ANUNT PUBLIC
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 74/2016. Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere de inscriere pentru participarea la aceasta procedura este 29.11.2017.
  Dupa aceasta data, cererile vor fi inregistrate pentru urmatoarea procedura care va fi anuntata ulterior. Lista cu documentele care trebuie depuse poate fi consultata la Primaria Galati - Compartimentul Transport Urban. Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi anuntate prin afisare la sediul Primariei Galati in data de 05.12.2017.
  Eliberarea autorizatiilor taxi catre solicitantii cu documentatii complete inscrisi pana la data de 29.11.2017 se vor face dupa aprobarea de catre Consiliul Local a atribuirii numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora.
  Criteriile de departajare si punctajele care se acorda autovehiculelor participante sunt: Criterii departajare.
Anunt public !!
  Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 44659/25.07.2017, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia "Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 1 - Spitalul Judetean" (Micro 17, 18, 19,20,21).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare complatari/modificari ale documentatiei tehnice inregistrata cu nr. 44659/25.07.2017.

   Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 44661/25.07.2017, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia "Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii – Zona 4 - Palatul de Justitie" (Tiglina I, Mazepa I, Mazepa II).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare complatari/modificari ale documentatiei tehnice inregistrata cu nr. 44661/25.07.2017.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
In atentia locatarilor blocului C20
  Locatarii blocului C20 pentru ale caror apartamente s-au efectuat lucrari de interventie au obligatia depunerii documentelor doveditoare de venit net lunar ale membrilor de familie si declaratia (anexa nr. 28) alaturata, pentru stabilirea ratelor lunare, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru fiecare rata lunara scadenta.
 

Anunt de mediu !!

Postat de Administrator la data : 19/10/2017

  Municipiul Galati titular al proiectului "Lucrari de excavare, terasament si taluzare pe Faleza Dunarii – 2 locatii", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrari de excavare, terasament si taluzare pe Faleza Dunarii – 2 locatii", propus a fi amplasat in municipiul Galati, Faleza Dunarii, Faleza zona Taluz, zona I, Bd. Marea Unire – Prelungirea Traian – zona Elice; Bd. Marea Unire - zona Trecere Bac, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediu A.P.M. Galati din Galati, Str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30 precum si la următoarea adresa de internet A.P.M..
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

Anunt de mediu !!

Postat de Administrator la data : 19/10/2017

  Municipiul Galati anunta publicul publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere accident tehnic" propus a fi realizat in municipiul Galati, Bd. Marea Unire, zona Elice, faleza superioara - faleza inferioara.
  Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din Str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediu A.P.M. Galati.

 

Anunt de mediu !!

Postat de Administrator la data : 19/10/2017

  Municipiul Galati titular al proiectului "Lucrari de stabilizare a solului si de reabilitare a terenului - zona Tirighina", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrari de stabilizare a solului si de reabilitare a terenului - zona Tirighina", propus a fi amplasat in municipiul Galati, zona Tirighina, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediu A.P.M. Galati din Galati, Str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30 precum si la următoarea adresa de internet A.P.M..
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 18/10/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Modificarea H.C.L. nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/10/2017

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Sef serviciu - Serviciul de Utilitati Publice. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 17/10/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 13/10/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea schemei de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate de catre persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 12/10/2017

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Hotararea nr. 400/05.07.2017 a Consiliului National pentru combaterea Discriminarii - Autoritate de stat autonoma". Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Hotararea nr. 400/05.07.2017.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 12/10/2017

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de ordinara din 25.09.2017 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 12.10.2017 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 10/10/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale la data : 10/10/2017

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Postat de Administrator la data : 09/10/2017

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 13.10.2017 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 09/10/2017

  Consiliul Local al municipiului Galati, in calitate de autoritate tutelara, prin Comisia de selectie prealabila a candidatilor pentru functiile de membri ai consiliului de administratie, anunta organizarea selectiei pentru ocuparea unui post de administrator in cadrul Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati", in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 si a Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Guvernanta corporativa.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 506 privind : Aprobarea actului aditional la conventia incheiata intre municipiul Galati si Parohia "Nasterea Maicii Domnului"
 • HCL 545 privind : Alegerea presedintelui de sedinta
 • HCL 544 privind : Modificarea HCL nr. 426/23.07.2009 privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 543 privind : Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre municipiul Galati si Club Sportiv Universitatea Galati
 • HCL 542 privind : Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre municipiul Galati si Club Sportiv Sah Club Galati
 • HCL 541 privind : Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre municipiul Galati si Club Sportiv Karate Club Galati
 • HCL 540 privind : Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre municipiul Galati si Asociatia Club SPortiv Danubius 2010 Galati
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Octombrie 2017
  L M M J V S D
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 19.10.2017
  Numar total de vizitatori 4869662