Anunț de mediu !!

Administrator

Primăria municipiului Galați, titular al proiectului "Realizare utilități și deviere rețele creșă mare" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Realizare utilități și deviere rețele creșă mare" propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Strada Feroviarilor, Nr. 20A-15G, Județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet A.P.M. Galați în secțiunea: Reglementări - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizia de încadrare 2023.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau fax :0236-471-009 în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați