Anunț licitație pentru valorificare deșeuri metalice !!

Administrator

Consiliul Local al Municipiului Galați, prin Primăria Municipiului Galați – Comisia de licitație numită prin Dispoziția Primarului nr. 2615/26.07.2021, cu sediul în GALAȚI, STR. DOMNEASCĂ NR. 54, organizează licitație publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din dezmembrarea unor bunuri aparținând municipiului.

 1. Denumirea și adresa instituției publice organizatoare a licitației :
  Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, COMISIE LICITAȚIE NUMITĂ PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR. 2615/26.07.2021, telefon: 0236/307.720, COD FISCAL: 3814810
 2.  Locul unde pot fi văzute bunurile:
  1. GALAȚI - str. Zimbrului nr. 1 - DEPOZIT PRIMĂRIA GALAŢI.
  2. GALAȚI - SECȚIA 3 TRANSURB SA, DEPOUL Nr. 1, Piața Energiei.
   Bunurile pot fi văzute până la data organizării licitației publice deschise, cu strigare.
 3.  Adresa, data și ora ținerii ședinței de licitație, pentru vânzarea bunurilor:
  Ședința de licitație publică, deschisă, cu strigare, va avea loc în data de 23.05.2022 ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54.
 4. Informații suplimentare despre bunurile care fac obiectul vânzării:
  • Tel: 0236/307.720 – RUSU ANCA CRISTINA
  • Caietele de sarcini vor fi puse gratuit la dispoziţia solicitanţilor prin transmitere pe adresele lor electronice
 5. Documente necesare pentru înscrierea la licitație:
  • Dovada achitării garanției de participare la licitație, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI GALAȚI, cod fiscal 3814810;
  • Copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerțului, pentru persoanele juridice române, din care să rezulte vechimea societății participante, de minim 5 ani;
  • Certificat de atestare fiscală, emis de Administrația Finanțelor  Publice, din care să rezulte faptul că participantul nu are datorii la bugetul de stat;
  • Certificat de atestare fiscală, emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale, prin care să se ateste faptul că participantul nu are datorii la bugetul local;
  • Autorizație de mediu;
  • Copie act de identitate administraror sau împuternicire și copie a actului de identitate pentru persoana care va reprezenta ofertantul.

Documentele de participare la licitație se acceptă de organizatorul licitatiei doar dacă sunt depuse / transmise (prin curier/poştă) în plic sigilat, până la data de 23.05.2022, ora 10.00, la Registratura Generală a Municipiului Galați str. Domneasca nr. 54.