Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Sala Sporturilor - masuri suplimentare privind securitatea la incendiu", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Sala Sporturilor - masuri suplimentare privind securitatea la incendiu", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Stadionului nr. 1, judetul GalaÈ›i.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati str. Regiment 11 Siret nr.2, jud. Galati in zilele de luni - joi intre orele 08:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, judetul Galati.