Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu - "Imobil sala de sport si sala de mese", cu amplasamentul in municipiul Galati, str. Rosiori, nr.31.
  Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
  • In conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat
  • planul nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
  Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.