Anunt mediu !!

Administrator

MUNICIPIUL GALAȚI anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a planului „Strategia Smart City Galați”.

 

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 

- în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat,

- planul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

Observațiile publicului se vor primi la APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.