Anunț, privind amânarea şedinţei de concesionare prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Cetăţuiei, nr. 8

Administrator

Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Galaţi anunţă că, datorită unor motive de ordin tehnic, şedinţa de concesionare prin licitaţie publică a terenului proprietatea municipiului Galați, situat în str. Cetăţuiei, nr.8, programată să se desfăşoare în data de 07.02.2022, ora 15,00, va avea loc la data de 08.02.2022, ora 15,00.