Anunt public !!

Administrator

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal „FILEŞTI”, cu amplasamentul în intravilanul şi extravilanul municipiului Galaţi.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

  • În conformitate cu HG nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat.
  • Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

          Draftul deciziei etapei de încadrare se află postat pe site-ul APM Galaţi: http://apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglementări – Avizul de mediu – Decizii etapă de încadrare.