Anunț public !!

Administrator

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Amenajare alee acces Strada Regiment 11 Siret zona bl. D5, D6, C16, C18”, propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Strada Regiment 11 Siret, Județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați anpm.ro secțiunea Reglementări - Acordul de mediu - Proiect decizie etapă de încadrare și la sediul Primăriei municipiului Galați, Strada Domnească nr. 54.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236.471.009.