Berd - ESCO

System Administrator

Denumire proiect: Eficienta Energetica in Sectorul Public
Beneficiar: Primaria Municipiului Galati
Tip finantare: Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
Descriere proiect:
  Municipiul Galati a lansat, in premiera pentru Romania, procedura de achizitie publica in vederea contractarii de servicii de eficienta energetica in cladiri publice.
  Galati se numara printre municipalitatile selectate in cadrul unui program pilot al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), finantat din Fondul Global de Mediu (GEF). Programul BERD sprijina crearea unei piete a eficientei energetice in sectorul public din Romania, in beneficiul autoritatilor publice si al furnizorilor acestor servicii. Astfel, programul vizeaza reabilitarea unui numar de cladiri publice cu participarea companiilor private de servicii energetice (ESCO), in baza unui contract de performanta energetica.
  Obiectivele de investitii vizate de acest program in municipiul Galati sunt Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan", cu o valoare estimata la 6.166.100 RON fara TVA, respectiv un grup de 5 unitati scolare de invatamant primar, cu o valoare estimata la 2.817.000 RON fara TVA. Municipiul Galati va atribui un contract de performanta energetica si servicii de proiectare pentru aceste obiective, in urma procedurii de achizitie publica bazata pe dialog competitiv.
  Procedura de achizitie se va derula, potrivit anuntului de participare nr. 157321/21.02.2015, publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro, cu ofertantii care vor indeplini criteriile de calificare si selectie, iar oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic va fi desemnata castigatoare. Operatorii economici interesati pot obtine documentatia descriptiva pana la data de 27 martie 2015, termenul limita pentru depunerea candidaturilor fiind 30 martie 2015, ora 10:00.
  Programul pilot sprijinit de BERD ofera asistenta tehnica gratuita municipalitatilor selectate, pentru pregatirea proiectelor de eficienta energetica in cladiri publice (gradinite, scoli, spitale). Ulterior fazei pilot, programul poate fi extins catre alte municipalitati interesate sa implementeze proiecte de eficienta energetica in cladiri publice, conform cu noua legislatie in domeniu.