Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Prestări servicii de proiectare faza actualizare DALI pentru obiectivul ", Reabilitare imobil strada Saturn nr. 6A - creșă copii", "