Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Reparații și igienizare Punct de Comandă ALA - Galați"