Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de transport si cazare aferente proiectului BLUACT-BLUegrowth cities in ACTion, cod 3930"