Anunțuri de presa

System Administrator

In atentia operatorilor de transport !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Având în vedere înmulțirea situațiilor de respingere de către Registrul Auto Român în procesul de emitere/vizare a certificatelor de agreare pentru autoturismele care sunt dotate cu geamuri cu transparență redusă, Primăria Galați a inițiat demersuri pentru clarificarea acestei situații.
Astfel, s-a înaintat către R.A.R. - sediul central adresa nr. 12353/22.01.2021 cu indicarea acestor probleme și solicitarea unei soluții legale, adresă la care s-a primit răspuns sub nr. 2452/11.02.2021.
Punctul de vedere al Registrului Auto Român este fără echivoc pentru respectarea gradului de transparență totală a geamurilor indiferent de tipul de vehicul așa cum este prevăzut în forma actuală a Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi. Pentru deplina informare a celor interesați, atașăm în copie cele două adrese susmenționate.

Anunț cu privire la rezultatul selecției partenerului

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Anunț cu privire la rezultatul selecției partenerului în vederea încheierii unui parteneriat în cadrul Programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor", finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 1 "Creșterea incluziunii și abilitarea romilor", Runda a 2-a

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Primaria municipiului Galati organizează in data de 16.03.2021 licitatie publica cu strigare, pentru vanzarea unui imobil cu destinatia de cabinet medical, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in cartier Tiglina II , str. Brailei nr.136C, lot 3, apartament 3, parter.

In atentia operatorilor de transport !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Operatorii de transport care deţin autorizaţii transport/taxi cu termen de plată în luna februarie 2021 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.

Anunt public !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Comisia permanentă, numită prin dispoziția primarului nr. 1962/20.07.2020, aduce la cunoștința publicului lista cu persoanele calificate/descalificate în cadrul celei de-a doua proceduri de atribuire a abonamentelor rămase vacante, pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă bloculuI R5, MAZEPA I, Municipiul Galați.

Anunţ public privind intentia de elaborare P.U.Z. – "Spațiu depozitare (legume,fructe)"

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Anunţ public privind intentia de elaborare P.U.Z. – "Spațiu depozitare (legume,fructe)"

Anunt public !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Rezultatele obţinute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii.

Anunt important !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

  In scopul valorificarii fortei de munca locala, ca urmare a modificarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Galati va intocmi planul de activitati sezoniere in functie de solicitarile primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza unitatii administrativ-teritoriale.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt public.

Anunt mediu !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

  Primaria municipiului Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare de statii capat de linie - Micro 19", propus a fi amplasat in Galati, Micro 19, str. Otelarilor.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, la sectiunea Reglementari - Acordul - Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2020 si la sediul Primariei Municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, Judetul Galati.
  Observatiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.

Anunt mediu !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

  Primaria municipiului Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare de statii capat de linie - Bariera Traian", propus a fi amplasat in Galati, str. Traian, Nr. 320F.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, la sectiunea Reglementari - Acordul - Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2020 si la sediul Primariei Municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, Judetul Galati.
  Observatiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.

Anunt important !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Modificarea si completarea Anexei I la HCL nr.334/30.05.2018 privind infiintarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galati", cu modificarile si completarile ulterioare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare din data de 21.01.2021" - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili