Biroul Reparații Străzi

System Administrator

In vederea obtinerii acordului impus prin Certificatul de urbanism
 • Cerere;
 • Certificat de urbanism - copie;
 • Plan de încadrare in zona (scara minima 1:50);
 • Plan de situatie a locatiei unde urmeaza sa se execute lucrarea (scara minima 1:50);
 • Memoriul tehnic justificativ aferent lucrarilor de desfacere si refacere a terenului in zonele afectate, intocmit in conformitate cu prevederile HCL 489/31.10.2013 privind aprobarea Regulamentului privind executarea lucrarilor care presupun interventii la retelele subterane aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati - copie.

 

In vederea obtinerii Avizului preliminar pentru executarea lucrarilor programate care afecteaza suprafete din carosabil, trotuar sau spatiul verde, intocmit in conformitate cu HCL 489/31.10.2013:
 • Cerere;
 • Autorizatie de construire - copie;
 • Plan de incadrare in zona (scara minima 1:50);
 • Plan de situatie a locatiei unde urmeaza sa se execute lucrarea (scara minima 1:50);

 

In vederea obtinerii Avizului edilitar pentru executarea lucrarilor programate care afecteaza suprafete din carosabil, trotuar sau spatiul verde, intocmit in conformitate cu HCL 489/31.10.2013:
 • Cerere (se va preciza suprafata totala din domeniul public/privat al municipiului Galati, care va fi ocupata pe perioada executiei lucrarilor si durata executiei – numar de zile);
 • Act identitate reprezentant legal - copie;
 • Certificat inregistrare la Oficiul Registrului Comertului (pentru persoane juridice) - copie;
 • Autorizatie de construire - copie;
 • Plan de situatie a locatiei unde urmeaza sa fie executata lucrarea (scara minima 1:50);
 • Grafic executie lucrari;
 • Contract de prestari servicii, incheiat cu o firma specializata in domeniul refacerii infrastructurii rutiere, in vederea aducerii terenului la starea initiala - copie;
 • Avizul preliminar eliberat de catre Politia municipiului Galati - Biroul Rutier - copie;
 • Planul de control avizat de Inspectoratul Teritorial in Constructii (dupa caz) - copie;
 • Detaliu de refacere a sistemului rutier;
 • Dovada platii privind achitarea taxei de ocupare a domeniului public (nr.zile x mp suprafata ocupata x 1,2 lei) - copie;
 • Dovada platii privind contravaloarea avizului (45 lei) - copie;

 

In vederea obtinerii Avizului edilitar pentru executarea lucrari executate in regim de avarie care afecteaza suprafete din carosabil, trotuar sau spatiul verde, intocmit în conformitate cu HCL 489/31.10.2013
 • Cerere (se va preciza suprafata totala din domeniul public/privat al municipiului Galati, care va fi ocupata pe perioada executiei lucrarilor si durata executiei - numar de zile);
 • Plan de situatie a locatiei unde urmeaza sa fie executata lucrarea (scara minima 1:50);
 • Dovada platii privind achitarea taxei de ocupare a domeniului public (nr.zile x mp suprafata ocupata x 1,2 lei) - copie;
 • Dovada platii privind contravaloarea avizului (45 lei) – copie;