Biroul Siguranța Circulației

System Administrator

In vederea obtinerii Avizului impus prin Certificatul de urbanism:
 • Cerere;
 • Plan de incadrare in zona (scara minima 1:50);
 • Plan de management a traficului insotit de plansa cu semnalizarea rutiera verticala si orizontala;
 • Certificatul de urbanism pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie;
 • Memoriul tehnic a proiectului pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie.
In vederea obtinerii Permisului de Libera Trecere conform prevederilor HCL 245/2015
 • Cerere;
 • Certificat inmatriculare autovehicul sau carte de identitate autovehicul - copie;
 • Dovada platii taxei pentru eliberarea permisului de libera trecere - copie.
*Tarifele cu suma ce trebuie achitata pentru eliberarea permiselor de libera trecere, pot fi consultate accesand urmatorul link: Tarife permis libera trecere
In vederea atribuirii unui loc de parcare gratuit pentru persoane cu handicap, in conformitate cu art. 65 alin (5) din Legea nr. 448/6.12.2006 (*republicata) - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:
 • Cerere;
 • Act identitate din care sa reiasa ca domiciliaza la adresa unde se doreste atribuirea unui loc de parcare gratuit - copie;
 • Certificat de inmatriculare a autovehiculului - copie;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap - copie;
 • Acte doveditoare din care sa reiasa ca are calitatea de tutore a persoanei cu handicap (dupa caz) - copie.
Lista strazilor cu circulatia permisa/interzisa pentru auto cu masa > 3,5 tone
Lista strazi