Dereanjamente și intervenții

System Administrator

APA-CANAL
  • DISPECERAT
telefon : 473380
fax : 0236/473367
DISTRIGAC SUD( Sucursala Galati )
  • centrala
telefon : 460206
  • dispecerat
Telefon : 460419
ELECTRICA
  • centrala
telefoane : 929;460500
  • dispecerat
Telefoane : 460496;460474
SALUBRITATE
  • serviciul public ecosal
telefon : 0236/312282; 0236/322727; FAX: 0236/411197
CALORGAL S.A.
  • DISPECERAT
telefoane : 0236/473100; 0236/473000
FAX : 0236/473150