Harta zgomot ambiental

System Administrator

Nota informativa !!

Elaborarea hărţilor strategice de zgomot pentru Municipiul Galaţi s-a realizat cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. Documentele scrise și grafice prezentate sunt depuse spre avizare la Agenția pentru Protecția Mediului Galați. Orice modificări ulterioare vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp.