Taxă specială pentru stațiile fixe pentru telefonie mobilă

System Administrator

 Se aplica conform HCL nr. 445/26.11.2015
  Pentru anul 2022 taxele sunt prevazute in tabelul din Anexa nr. 1 cap. 1 pct 1.6. art. 484 subpct. 3 la HCL nr. 223/28.04.2021.

 

ACTE NECESARE

 

  • Declaratie/Decizie de impunere privind stabilirea taxei pentru stabilirea taxei pentru statii de telefonie mobila completata in doua exemplare;
  • copie certificat de inregistrare fiscala;
  • copii ale autorizatiilor de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila.