Anunt mediu !!

Administrator

  Primaria Municipiul Galati, titular al proiectului "Reabilitare si eficienta energetica a Spitalului clinic de obstetrica-ginecologie Buna Vestire" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galatiin cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitare si eficienta energetica a Spitalului clinic de obstetrica-ginecologie Buna Vestire", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. N. Alexandrescu nr. 99.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2 in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30 precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.