Taxă pentru serviciile de reclamă si publicitate

System Administrator

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate


  Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.
  Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si internet.
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.
  Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
  Cota este de 3% conform HCL nr. 223/28.04.2021.
  Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
  Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 

  Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 477 din Legea nr. 227/2015, datoreaza plata acestei taxei anuale catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
  Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, conform tabelului din anexa nr.1 pct. 1.5 din HCL nr. 223/28.04.2021.
  Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.
  Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
  Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj.

 

ACTE NECESARE
 
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate/ pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
  • Copie contract de publicitate.
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
  • Copie Autorizatie de construire, Certificat Urbanism si Proces verbal de amplasare
  • Copie Factura fiscala certificata de conformitate cu originalul