Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria municipiul Galați, titular al proiectului Modernizare loc de joacă strada Oțelarilor nr. 6A​, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare loc de joacă strada Oțelarilor nr. 6A, propus a fi realizat în municipiul Galați, str. Oțelarilor nr. 6A, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet al A.P.M. Galați, pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la numărul 0236 471009.