Anunt public !!

Administrator

PRIMARIA MUNICIPIUL GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Galati, fără evaluarea impactulului  asupra corpurilor de apa si fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul  "Modernizare Viaduct Sidex, str Siderurgistilor", propus a fi realizat in municipiul Galati , str Siderurgistilor .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapa de incadrare 2021.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email :  office@apmgl.anpm.ro si pe fax la nr. 0236-471-009 în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati.