Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria Municipiului Galați anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu - Sala de sport școlară, 102 locuri – Colegiul Național Mihail Kogălniceanu, cu amplasamentul în strada Brăilei nr. 161B.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

  • În conformitate cu HG nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
  • Planul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor natural protejate de interes comunitar.

Observațiile publicului se vor primi la APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului