recaptcha_response_field
Programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat din veniturile Fondului pentru Mediu, conform dispozițiilor Ghidului de finanțare aprobat prin Ordinul Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2261/2022, cu modificările și completările ulterioare


Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
OPIS documente necesare pentru înscrirea în
Progamul privind casarea autovehiculelor uzate
 1. Cerere tip (Anexa nr.1 sau Anexa nr.3, după caz)
 2. Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
 3. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie conformă cu originalul;
 4. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie conformă cu originalul;
 5. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis de către ANAF Galați;
 6. Cerere tip de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoanele fizice, privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;
 7. Împuternicire în formă autentică și actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul (dacă este cazul)
 8. Actul de identitate al împuternicitului în copie conform cu originalul (dacă este cazul)
 9. Extras de cont deschis pe numele solicitantului/beneficiarului în vederea virării stimulentului pentru casare, în cazul aprobării cererii;
 10. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 11. Contractul de finanțare, în 2 (două) exemplare, semnat și nedatat, valabil în cazul aprobării cererii