Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de mentenanţă cu electrician autorizat pentru cele 9 sedii de birouri ale Primariei Mun. Galati"