#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular
Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular

                  Cerere PF | Cerere PJ
                 

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 10.02.2023, ora 10.00 – proba scrisă

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galați

Transparenta decizionala

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția cetățenilor municipiului Galați proiectul de hotărâre nr. 50/01.02.2023 privind: "modificarea și completarea H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galați". Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 12 februarie 2023, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236307730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Anunț concurs de recrutare!!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Compartimentului Proiecte Internaționale

Anunț concurs de recrutare!!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Biroului Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Anunț concurs de recrutare!!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Serviciului Investiții

Anunț public !!

Anunturi publice

NOTIFICARE ACCES ÎN TEREN !! În temeiul dispozițiilor Art.16 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, S.C. Primul Meridian S.R.L., vă notifică ...

Anunț concurs de recrutare

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de referent, gradul IA din cadrul Biroului de Presă.

În atenția comercianților de mărțișoare și flori !!

Anunturi publice

Perioada de desfăşurare a comerțului cu mărţişoare, felicitări, flori și aranjamente florale: 24.02.2023 – 10.03.2023.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Anunturi publice

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local, a programelor sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, a Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunț public !!

Anunturi de mediu

Municipiul Galați, titular al planului "Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 a Municipiului Galați", anunță publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu și organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de marți, 21.03.2023, la ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr. 54.
Raportul de Mediu se găsește pe site-ul A.P.M. Galați, la secțiunea: Reglementări – Avizul de mediu – Documentații procedura SEA și EA - Rapoarte de mediu și studii de evaluare adecvată.
Observațiile și sugestiile vor fi transmise pe adresa de e-mail a APM Galați office@apmgl.anpm.ro, până la data de 21.03.2023.

Ședința CT.A.T.U. 03.02.2023

Sedinte CTATU

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U. ce va avea loc la sediul P.M.G. în data de 03.02.2023, sala de ședințe a Consiliului local, Nr. 118, etaj 1, începând cu ora 11.

Anunț public !!

Anunturi publice

În atenția persoanelor fizice care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, prevăzute la art.1 alin.(10) din OUG nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.

PUZ - Service auto și spațiu logistică (depozitare)

Documentatii urbanism - private

Privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) generat de obiectivul Service auto și spațiu logistică (depozitare) - amplasament jud. Galați, mun. Galați, tarla 229, parcela 1166/1, lot 1/1, beneficiar CLM TRANS SRL – etapa elaborării propunerilor.
Primăria Municipiului Galați, la inițiativa beneficiarului CLM TRANS SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) generat de obiectivul Service auto și spațiu logistică (depozitare) - amplasament jud. Galați, mun. Galați, tarla 229, parcela 1166/1, lot 1/1, beneficiar CLM TRANS SRL – etapa elaborării propunerilor.
Procedura de informare și consultare se desfășoară în perioada 27.01.2023 – 10.02.2023.
Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate pe site-ul www.primariagalati.ro / Direcții și Servicii / Instituția Arhitect Șef / Propuneri spre dezbatere / PUZ – uri inițiate de investitori privați.

Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați

Documentatii urbanism - publice

Primăria Municipiului Galați supune spre informarea și consultarea publicului documentația de urbanism Actualizare Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați.
Consultarea documentației se poate face în perioada 27.01.2023 - 17.02.2023, la sediul din strada Domnească nr. 54 sau pe site-ul Primăriei municipiului Galați www.primariagalati.ro.
Persoanele interesate pot face observații, comentarii, sugestii în scris pe adresa de e-mail arhitectsef@primariagalati.ro sau la Registratura generală a Primăriei municipiului Galați din str. Domnească nr. 54 până la data de 17.02.2023.
Date suplimentare privind documentația de urbanism Actualizare Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați se pot solicita de la Primăria municipiului Galați str. Domnească nr. 54, camera 103, telefon 0236/307708 Instituția Arhitect Șef - Birou Planificare Urbană.

Anunț intenție elaborare P.U.Z.

Anunturi publice

În conformitate cu Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, prin prezenta demarăm procedurile specifice de informare și consultarea a publicului pentru documentația de urbanism: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.): Lotizare teren pentru locuințe individuale și a reglementărilor aprobate prin alte documentații – P.U.G./P.U.Z., în Galați, cartier Traian Nord, tarlaua 39, parcela 17, nr. cad. 129230, inițiator Soare Săndel.

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 27.01.2023, ora 10:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.