#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Datoria publică a municipiului Galați
Datoria publică a municipiului Galați

Datoria publică a municipiului Galați

Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular
Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular

                  Cerere PF | Cerere PJ
                 

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Municipiul Galați titular al proiectului „Amenajare Parc fotovoltaic Tirighina” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare parc fotovoltaic“, propus a fi amplasat în municipiul Galați, zona Barboși Sidex T206, P1381/1, T197/1, P1351, județul Galați.

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Municipiul Galați titular al proiectului „Modernizare stație de pompare ape uzate aferentă locuințe sociale Micro 17” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare stație de pompare ape uzate aferentă locuințe sociale Micro 17“, propus a fi amplasat în municipiul Galați, str. Prelungirea Brăilei, județul Galați.

Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Parc fotovoltaic Tirighina

Transparenta decizionala

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția cetățenilor municipiului Galați proiectul de hotărâre privind: „Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Parc fotovoltaic Tirighina”. Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 01.03.2024, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: andreea.ciocirlan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236307795, e-mail: andreea.ciocirlan@primariagalati.ro.

Anunț de participare pentru finanţarea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor

Anunturi publice

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local a programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor, iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului ...

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Municipiul Galați, titular al proiectului „Înlocuire colector canalizare str. Brăilei (zona bloc Privilege - Valea Țiglinei)” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire colector canalizare str. Brăilei (zona bloc Privilege - Valea Țiglinei)” propus a fi amplasat în municipiului Galați, strada Brăilei, în vecinătatea Parcului Cloșca, lot 1, județul Galați.

Anunţ public

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 20.02.2024, orele 12:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de muncitor calificat I din cadrul Serviciului Apărare și Protecție Civilă, probă scrisă în data de 22.02.2024, ora 10.00

Anunţ important

Anunturi publice

În atenţia solicitanţilor de locuinţe ANL- cu chirie care au depus dosare în perioada 15.11.2023-31.12.2023.

Anunț concurs de recrutare

Anunt de angajare

În baza art. VII din O.U.G. nr. 115/2023 – alin. (2) lit. a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului Administrativ, Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Reparații Străzi

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați”, cu amplasamentul în Galați.

Anunț public privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025

Anunturi publice

Conform art. 19 alin. (8) din LEGEA nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, se dă publicității la începutul fiecărui an calendaristic, pentru anul școlar următor, rețeaua școlară a unităților de învățământ.

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Primăria Municipiului Galați, titular al proiectului „Parcaj suprateran Micro 39C, Bulevardul Milcov, zona Talcioc, bloc B5, B6”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Parcaj suprateran Micro 39C, Bulevardul Milcov, zona Talcioc, bloc B5, B6”, propus a fi amplasat în municipiului Galați, Bulevardul Milcov, zona Talcioc, bloc B5, B6, județul Galați.

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 3, zona delimitată la nord de strada Nicolae Deleanu și strada Tecuci, la sud de strada Nicolae Deleanu, la est de strada Nicolae Deleanu și la vest de strada Pictor Iosif Iser, generat de imobilul din Str. Nicolae Deleanu nr. 1E (fost Siderurgiștilor, nr. 50), nr. cadastral 134825nr. Carte Funciară 134825

Transparenta decizionala

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția cetățenilor municipiului Galați proiectul de hotărâre privind: „Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 3, zona delimitată la nord de strada Nicolae Deleanu și strada Tecuci, la sud de strada Nicolae Deleanu, la est de strada Nicolae Deleanu și la vest de strada Pictor Iosif Iser, generat de imobilul din Str. Nicolae Deleanu nr. 1E (fost Siderurgiștilor, nr. 50), nr. cadastral 134825; nr. Carte Funciară 134825”. Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 18.02.2024, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: andreea.ciocirlan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236307795, e-mail: andreea.ciocirlan@primariagalati.ro.

Anunț de participare

Anunturi publice

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local, a programelor sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare ...

În atenția asociațiilor de proprietari/locatari

Anunturi publice

În vederea facilitării comunicării și pentru actualizarea bazei de date vă solicităm să ne comunicați ....

Anunț public privind intenția de elaborare P.U.Z.

Anunturi publice

Anunţ public privind elaborare P.U.Z. – VARIANTA 1 "CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU DOTARI AFERENTE SI DESFIINTARE CORP C1, C2, C3, C4 SI C5", Mun. Galaţi, B-dul Siderurgistilor, nr. 6A, beneficiar S.C. NEIDAN S.R.L. prin administrator NEICU CONSTANTIN.

Aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați

Transparenta decizionala

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția cetățenilor municipiului Galați proiectul de hotărâre privind: „Aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați”. Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 16.02.2024, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: andreea.ciocirlan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236307795, e-mail: andreea.ciocirlan@primariagalati.ro.

Anunț privind încărcarea documentelor aferente etapei de atribuire locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință

Parcari resedinta

Anunț privind încărcarea documentelor aferente etapei de atribuire locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință

Anunț public

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 08.02.2024, orele 13:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț concurs de recrutare

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante (post unic).
1.Denumirea postului și a compartimentului de muncă: muncitor calificat I - 1 post vacant unic la Serviciul Apărare și Protecție Civilă.

În atenţia persoanelor fizice din municipiul Galaţi care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii !!

Anunturi publice

Primăria Galaţi anunţă programarea examenului de atestare/reatestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii în data de 11.03.2024.

Indicatorii municipiului Galați pe trimestrul IV al anului 2023

Indicatori Galati

Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-2144/30.01.2024 transmisă de D.G.F.P. Galați, au fost comunicați indicatorii municipiului Galați la data de 31.12.2023. Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a publica acești indicatori pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

În atenția persoanelor care doresc rezervarea locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință

Parcari resedinta

Primăria municipiului Galați vă informează, că începând cu data de 04.02.2024, ora 08:00, până pe data de 07.02.2024, ora 07:59, locurile de parcare de domiciliu/reședință rămase neatribuite în urma etapelor de atribuire anterioare din zonele 1 A, B, C - Micro 21, 2A - Micro 20, 3B - Micro 19, 8B - Micro 39, 9C - Țiglina I, 10 A, B - Țiglina I, 19 A - Mazepa I.

Ședința C.T.A.T.U. 02.02.2024

Sedinte CTATU

Ordinea de zi a ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) ce va avea loc la sediul Primăriei Galați din str. Domnească nr. 54, sala de ședințe a Consiliului local, Nr. 118, etaj 1, începând cu ora 11:00.

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Primăria municipiului Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Bazin de înot didactic și agrement”, propus a fi amplasat în municipiului Galați, strada Cloșca nr.6, județul Galați.

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.