#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România
transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Autorizații auto
Autorizații auto

lista autorizatiilor de taxi & transport

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Anunt de promovare

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Închirieri Terenuri din data de 25.01.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general, grad II – Poliția Locală Galați, din data de 31.01.2022, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Anunt de promovare

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați din data de 20.01.2022 - proba scrisă

Anunt public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 27.01.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunt public de participare !!

Anunturi publice

Anunț de participare la ședința de atribuire a abonamentelor rămase vacante, pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, municipiul Galați – etapa a II-a

Anunt public !!

Anunturi publice

Inchirierea prin licitație publică a unui teren și construcție, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în strada Labirint nr.2

Sedintă C.T.A.T.U.

Sedinte CTATU

Ordinea de zi a sedintei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) ce va avea loc in data de 27.01.2022

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Anunt de promovare

Rezultatele la proba scrisă din data de 21.01.2022, ora 10.00, la concursul (examenul) organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior – inspector de specialitate, grad II din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor

Rezultat proba scrisă examen promovare în grad profesional

Anunt de promovare

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați din data de 20.01.2022

Rezultatul final al concursului de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 17.01.2022 – proba scrisă

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul IV al anului 2021 !!

Anunturi publice

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-1649/19.01.2022 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 31.12.2021.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 17.01.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.