#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Datoria publică a municipiului Galați
Datoria publică a municipiului Galați

Datoria publică a municipiului Galați

Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular
Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular

                  Cerere PF | Cerere PJ
                 

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Anunt de promovare

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Asociații de Proprietari, din data de 21.06.2023, ora 10.00 – proba scrisă

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Primăria municipiul Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Parcaj suprateran Micro 39C, Bulevardul Milcov, Zona Talcioc, bloc B5,B6, Județul Galați, propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Bulevardul Milcov Bloc B5,B6, Județul Galați.

Anunț public !!

Anunturi publice

Concesionarea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați, situate în str. Drumul Viilor, nr. 99, lot 1/2 si respectiv, în str. Stadionului nr.1A

Anunț public !!

Anunturi publice

Vânzarea prin licitație publică a următoarelor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați

Anunț public !!

Anunturi publice

Primăria municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 30.05.2023 - 03.06.2023 se va relua etapa a-II-a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2023, prin Serviciul Public Ecosal.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C3 Managementul deșeurilor, contractul de finanțare nr. Nr. C3I1B0122000140/14.03.2023 pentru implementarea proiectului “Înființarea de insule ecologice digitalizate în municipiul Galați”, cod proiect C3I1B0122000140 în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 3 – Managementul deșeurilor, investiția I.1. – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune subinvestiția I1.B Construirea de insule ecologice digitalizate; Titlu apel: PNRR/2022/C3/S/I.1.B.

Anunț public !!

Anunturi publice

Privind intenția de elaborare P.U.Z. – "ANSAMBLU REZIDENȚIAL" Municipiul Galați, Strada Tunelului, nr. 100, beneficiar S.C. ROST IMPEX S.R.L., prin Cabinet Individual de Arhitectură arhitect Roxana Maria Gheorghiu.

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 30.05.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Renovarea energetică a a Liceului de Transporturi Auto „Traian Vuia” (Corpurile C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – Valul renovării axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 22095/85813/28.04.2023, cod C5-B2.1.a -1757.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 22102/85734 din 28.04.2023 pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1a-1724, intitulat "Renovarea energetică a Liceului Tehnologic "Paul Dimo" (Corpurile C1, C5, C10, C12)" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Ghid specific”), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B2.2/1 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 25.05.2023, ora 10:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Anunturi publice

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință rezultatele procedurii de evaluare și selecție a proiectelor care vizează activități culturale, conform Hotărârii Consiliului Local nr.177 din 12.04.2023.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare pentru proiectul "Renovare integrată – Consolidare Grădinița cu program normal Ioan Nenițescu - proiectare și execuție".

Anunț public !!

Anunturi publice

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 22.05.2023 - 26.05.2023 se va începe realizarea etapei a-II-a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2023.

Anunț concurs de promovare

Anunt de promovare

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă

Anunț concurs de recrutare

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: șef serviciu, grad II – Serviciul Autorizare Construire

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.