#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România
transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Autorizații auto
Autorizații auto

lista autorizatiilor de taxi & transport

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Rezultatul probei scrise concurs angajare !!

Anunt de angajare|→ Citește tot articolul

REZULTATUL probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Evidența Persoanelor din data de 19.04.2021, ora 10.00

Anunt de participare

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Autoritatea finanțatoare Municipiul Galați, în baza art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2021 pentru domeniul comunitate.

Anunt de participare

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Municipul Galați anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, în anul fiscal 2021.

Anunt de participare

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local a programelor sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, a Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/03.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Anunt de promovare|→ Citește tot articolul

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Proiecte și Finanțări Externe, din data de 27.04.2021, ora 10.00

Anunt public !!

Anunt|→ Citește tot articolul

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 31.03.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 15.04.2021 ".

Aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Galați

Transparenta decizionala|→ Citește tot articolul

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectele de hotarare privind: "Aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Galați".
  Facem precizarea ca Proiectul de hotarare, Expunerea de motive si Raportul de specialitate pot fi consultate pe site-ul nostru, precum si la sediul Centrului de informare pentru cetateni din Str. Domneasca nr. 54.
  Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor interesate, pot fi depuse zilnic pana la data de 25.04.2021 prin formularul online afisat la inceputul sectiunii, ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: Comunicare sau prin posta, pe adresa institutiei din Galati, Str. Domneasca nr. 54 sau la Registratura Generala din Galati, str. Domneasca nr. 54.
  Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la numarul de telefon: 0236-307-798, e-mail: Comunicare.

In atentia operatorilor de transport !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Operatorii de transport care deţin autorizaţii transport/taxi cu termen de plată în luna mai 2021 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Anunt de promovare|→ Citește tot articolul

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare, din data de 26.04.2021, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de angajare

Anunt de angajare|→ Citește tot articolul

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Evidența Persoanelor din data de 19.04.2021, ora 10.00

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.