#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România
transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Autorizații auto
Autorizații auto

lista autorizatiilor de taxi & transport

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Anunt public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 28.10.2021, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ....

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Portului, nr. 39A

Anunturi publice

  Imobil teren intravilan, în suprafață de 278 mp, situat în localitatea Galați, strada Portului nr.39A, județul Galați, aparținând domeniului privat al orașului Galați, nr. cadastral 130266, cu destinația curți construcții.

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Portului, nr. 39B

Anunturi publice

Imobil teren intravilan, în suprafață de 323 mp, situat în localitatea Galați, strada Portului nr.39B, aparținând domeniului privat al orașului Galați, nr. cadastral 130373, cu destinația curți construcții.

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Anunt de angajare

Listă cu rezultatele la proba scrisă din data de 20.10.2021, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Compartiment Proiecte Internaționale

Anunt public !!

Anunturi publice

Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea 207 / 20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă face cunoscut ca in luna noiembrie, in Galati - str. Domnească nr. 13 bl. L - parter, se vor vinde la licitatie proprietati ale debitorilor cu domiciliul in România, jud. Galați, mun. Galați.

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Bdul. SIDERURGIȘTILOR, NR. 45K

Anunturi publice

Imobil teren intravilan, în suprafață de 3808 mp, situat în localitatea Galați, Bulevardul Siderurgiștilor nr. 45K, județul Galați, cu nr.cadastral 126399, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, cu destinația curți construcții.

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Bdul. SIDERURGIȘTILOR, NR. 45E

Anunturi publice

Imobil teren intravilan în suprafață de 2993 mp cu nr. cadastral 126403 și construcție, în suprafață construită la sol de 1925 mp și suprafață desfășurată de 2376 mp - cu nr. cadastral 126403-C1, situate în orașul Galați, Bulevardul Siderurgiștilor nr.45E, județul Galați, aparținând domeniului privat al orașului Galați, cu destinația curți construcții.

Repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor convenabile aflate în patrimoniul privat al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați

Transparenta decizionala

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind: "Repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor convenabile aflate în patrimoniul privat al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați". Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 29 octombrie 2021, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236-307-730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Aprobarea REGULAMENTULUI privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale aflate în administrarea Consiliului Local Galați

Transparenta decizionala

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind: "Aprobarea REGULAMENTULUI privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale aflate în administrarea Consiliului Local Galați". Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 29 octombrie 2021, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236-307-730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Anunt public !!

Anunturi publice

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Rezultatele obţinute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii"

Chestionar preliminar pentru solicitarea ocupării domeniului public !!

Anunturi publice

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Chestionar preliminar pentru solicitarea ocupării domeniului public în vederea organizării activităților social-culturale, educative și sportive"

Anunt public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 20.10.2021, orele 10:00, în sistem online, prin folosirea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.