#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Rabla Local 2023
Rabla Local 2023

Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Datoria publică a municipiului Galați
Datoria publică a municipiului Galați

Datoria publică a municipiului Galați

Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular
Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular

                  Cerere PF | Cerere PJ
                 

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 28.09.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Anunturi de mediu

Municipiul Galati, titular al proiectului "Extindere iluminat public in municipiul Galati, etapa II, zona Calea Smardan", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați.

Rezultat selectie dosare examen promovare in clasa

Anunt de promovare

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma a invatamant superior, din cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Incasari Ghiseu

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 243DOT/2023, fiind înregistrat la beneficiar cu nr. 147506/27.07.2023, cod F-PNRR-Dotări-2023-3807.

Rezultat selecție dosare examen promovare

Anunt de promovare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 28.09.2023 (proba scrisă), în vederea promovării personalului contractual într-o funcție pentru care e prevăzut un nivel de studii superior, respectiv în funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad II în cadrul Biroului de Presă

Anunț public !!

Anunturi publice

Primăria municipiului Galați, prin comisia desemnată în baza Dispoziției nr. 3880/02.11.2021, în urma analizei pentru tim. III - 2023 face public lista de priorități conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație.

Anunț de mediu !!

Anunturi de mediu

Primăria Municipiului Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Regenerare urbană piațetă aferentă zonei Stirex”, propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Strada Brăilei, Nr. 44, lot 1.

Anunț concurs de recrutare

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: șef serviciu, grad II – Serviciul Autorizare Construire

Rezultat selecție dosare examen promovare în clasă

Anunt de promovare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale

Anunț public !!

Parcari resedinta

Informare privind atribuirea locurilor de parcare din Mazepa I - zona 16 și zona 19 , Mazepa II - zona 15, Țiglina I - 9, Țiglina II - 10 , Micro 18 - 4 și Micro 21 - 1

Rezultat final examen promovare în clasă

Anunt de promovare

Rezultatul final la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Organizare Evenimente

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, luni, 18.09.2023, ora 11:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Rezultat proba interviu examen promovare în clasă

Anunt de promovare

Rezultatul probei interviu din data de 14.09.2023 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Organizare Evenimente

Rezultat proba scrisă examen promovare în clasă

Anunt de promovare

Rezultatul probei scrise din data de 14.09.2023 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Organizare Evenimente

Anunț examen de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superiior

Anunt de promovare

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria municipiului Galați, organizează examen de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul Biroului de Presă, în urma absolvirii studiilor superioare.

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei pentru emiterea adeverinței privind autodemolarea construcțiilor

Transparenta decizionala

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția cetățenilor municipiului Galați proiectul de hotărâre privind: „Instituirea taxei pentru emiterea adeverinței privind autodemolarea construcțiilor”. Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 22.09.2023, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236307730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro.

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.