Telefoane utile

System Administrator

Lista completă a telefoanelor
Selectează Locația:
Sediu Primărie
Telefon direct Interior Serviciu Număr Fax
0236-307-700 700 Secretariat Primar 0236-461-460
0236-307-701 701 Secretariat Viceprimar  
0236-307-702 702 Secretariat Administrator Public -
0236-307-703 703 Director Patrimoniu -
0236-307-704 704 Secretariat Secretar General -
0236-307-706 706 Secretariat DILP -
0236-307-707 707 Secretariat Viceprimar  
0236-307-708 708 Biroul Planificare Urbană -
0236-307-709 709 Control Financiar de Gestiune -
0236-307-711 711 Compartiment Asistență Tehnică Consiliul Local -
0236-307-712 712 Serviciul Juridic -
0236-307-713 713 Serviciul Resurse Umane -
0236-307-714 714 H.C.L. -
0236-307-715 715 Director Economic -
0236-307-716 716 Contabilitate -  Financiar -
0236-307-717 717 Contabilitate - Venituri -
0236-307-718 718 Serviciul Închirieri Terenuri -
0236-307-719 719 Gestiunea Patrimoniului -
0236-307-720 720 Birou Achiziții Publice -
0236-307-721 721 Contabilitate Generală -
0236-307-722 722 Serviciul I.T. -
0236-307-723 723 Birou GIS -
0236-307-724 724 Serviciul Investiții -
0236-307-725 725 Securitate și Sănătate în Muncă -
0236-307-726 726 Registratură -
0236-307-727 727 Serviciul Buget -
0236-307-730 730 Managementul Calității și Control Intern -
0236-307-795 795 Raport Primar, Transparență Decizională, Informații Publice -
0236-307-731 731 Reparații / Construcții -
0236-307-732 732 Pază Poartă -
0236-307-733 733 Serviciul de Cadastru -
0236-307-734 734 Birou Dezvoltare Servicii Sociale -
0236-307-735 735 Administrativ -
0236-307-737 737 Birou Presă -
0236-307-745 745 Audit -
0236-307-758 758 Comisie Parcări de Reședință -
0236-307-761 761 Revendicări -
0236-307-780 780 Serviciul Învățământ, Cultura, Sport, Culte și Sănătate -
0236-307-791 791 Șef Corp Control Primar -
0236-307-736 736 Apărare Civilă  
0236-320-689 - Telefonul Cetățeanului -
0236-307-782 782 Consilieri Primar -
0236-307-798 798 Serviciul Organizare Evenimente -
0236-307-738 738 Registratură -
0236-307-739 739 Registrul Agricol -
0236-307-742 742 Urbanism - Autorizări -
0236-307-743 743 Autorizări - Licențe -
0236-307-775 775 Relații cu publicul -
0236-307-777 777 Autorizări Construcții -
0236-307-778 778 Birou Avize și Recepții -
0236-307-785 785 Compartiment Avize -
0236-307-787 787 Compartiment Nomenclatură Urbană -
0236-307-788 788 Arhitect Șef -
Stare Civilă
Telefon direct Interior Serviciu Număr Fax
0236-307-746 746 Căsătorii 0236-307-764
0236-307-747 747 Nașteri -
0236-307-748 748 Decese -
0236-307-749 749 Șef Autoritate Tutelară -
0236-307-792 792 Livrete de Familie -
Spațiul locativ și cu altă destinație
Telefon direct Interior Serviciu Număr Fax
0236-307-762 762 Arhivă Spațiu Locativ -
0236-307-763 763 Spații cu altă destinație -
0236-307-765 765 Spațiu locativ -
0236-307-766 766 Contracte -
0236-307-767 767 Autoritate tutelară - Relații cu publicul -
0236-307-768 768 Autoritate tutelară -
0236-307-769 769 Spațiu Locativ -
0236-307-770 770 Șef Serviciu Fond Locativ -
0236-307-789 789 Asociații Locatari/Proprietari -
Taxe timbru
Telefon direct Interior Serviciu Număr Fax
0236-492-667 - Casierie Evidența Populației -
Externe
Telefon direct Interior Serviciu Număr Fax
0336-100-103 - Arhivă Poliția Locală -
0336-102-114 - S.C.U.S.P.L. - Zone Verzi -
0336-102-112 - Șef S.C.U.S.P.L. -
0336-102-111 - D.A.S. Achiziții Publice 0236-307-799
0336-102-116 - Serviciul Transporturi -
0336-102-117 - Biroul Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare -
0336-102-118 - Dotări Instituții -
0336-102-119 - Compartiment de Coordonare Lucrări și Intervenții -
0336-102-120 - Reparații străzi -
0336-109-364 - GRAFTOPOCAD -
0236-321-255 - Serviciul de Proiecte și Finanțări Externe -
0236-488-444 - D.A.S. Serviciul Ajutoare de Încălzire -
0336-102-113 - Serviciul de Utilități Publice -
0777-910-968 - Centru de vaccinare "SALA SPOTURILOR" -
0777-910-964 - Centru de vaccinare "PATINOARUL GALATI" -
0777-910-959 - Centru de vaccinare "BAZA SPORTIVA SIDERURGISTUL" -
Direcția de fiscalitate
Telefon direct Interior Serviciu Număr Fax
0236-307-750 750 Director Taxe și Impozite -
0236-307-753 753 Inspectori Urmărire și Executare Silită/Popriri -
0236-307-755 755 Inspectori Persoane Fizice -
0236-307-757 757 Inspectori - Biroul Amenzi -
0236-307-760 760 Adm. Aplicații la Ghișee -
0236-307-771 771 Șef Executare Silită -
0236-307-772 772 Inspectori Executare Silită/Popriri -
0236-307-774 774 Casierie - Fiscalitate -
0236-307-790 790 Inspectori Urmărire și Executare Silită/Popriri -
0236-307-752 752 Șef P.A.D.I.G.  
0236-307-759 759 Inspectori P.F. - Centru Micro 39 -
0236-307-754 754 Șef Serviciu - Persoane Juridice -
0236-307-756 756 Inspectori - Persoane Juridice -
0236-307-776 776 Serviciul Urmărire și Executare, Amenzi - Casierie -