Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Achiziție ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE pentru salariații din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Galați"