Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați

joi  30.05.2023, ora 14:00

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului de la Elice cu denumirea de Parcul Ion C. Brătianu;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului  Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, asigurat în anul 2022 de managerul acestei instituții;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, asigurat în anul 2022 de managerul acestei instituții;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13,  str. Războieni, nr. 49;
 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, Nr. 123A;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Științei, nr. 81;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8,  str. Zefirului, nr. 18;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciul social Centrul Medico-Social Pechea;
 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 37 de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 284/19.04.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în Municipiul Galați și a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local în Municipiul Galați;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul Municipiului Galați nr. 91.780/04.05.2022;
 13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Parohiei Sfinții Gherman și Casian, a terenului situat în Municipiul Galați, bulevardul Marea Unire nr. 17A;
 14. Proiect de hotărâre privind darea în folosința gratuită către Biserica Creștină Baptista ”Sfânta Treime” a imobilului SC 8 Țiglina 2 (corp independent) situat în Municipiul Galați, bulevardul George Coșbuc nr. 17A;
 15. Proiect de hotărâre pentru schimbarea denumirii unității sanitare din Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați în Spitalul Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați;
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Asociația Centrul de Excelență SMART Approach&Research – CESAR și Municipiul Galați, în vederea realizării proiectului GREEN GENERATION, educație pentru sustenabilitate în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu;
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați;
 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință în cote indivize a terenului aferent blocului S8 din Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Cartier Aurel Vlaicu;
 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință în cote indivize a terenului aferent blocului C5A din Str. Brăilei nr. 214BIS, Cartier Micro 18;
 20.  Proiect de hotărâre privind alipirea imobilului, teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Str. Armata Poporului nr. 95, cu un imobil, teren, proprietate privată, situat pe Str. Armata Poporului nr. 93;
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 302/19.04.2022 privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea societății DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru un teren, proprietate publică a municipiului Galați;
 22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului situat în Municipiul Galați, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 18;;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 44, str. Calea Prutului, Nr. 186;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Reamplasare Post de Reglare și Măsură Gaze la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire”»;
 25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul nou - Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 - Înființare linie ferată industrială (LFI) 1CL PBN”;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul Reabilitare colector canalizare Dn 600mm Str. Argeșului;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea hărților strategice de zgomot ale Municipiului Galați, revizuite;
 28. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Județean Galați pentru transmiterea unui imobil situat în Municipiul Galați, Tarla 183, Parcela 1294/1, din domeniul public al Județului Galați în domeniul public al Municipiului Galați;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului  Galați, pe anul 2022;
 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 31. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;
 32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a unității de servicii sociale pentru persoane vârstnice din cadrul Parohiei Romano-Catolice Galați;
 33. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a bisericii Întâmpinarea Domnului;
 34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a bisericii Mânăstirii Sfânta Treime;
 35. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Sfântul Antonie cel Mare;
 36. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului de zi pentru copii și capelă;
 37. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei Sfântul Nectarie-Barboși în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului Multifuncțional Social Sfântul Nectarie;
 38. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a bisericii Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Nicolae;
 39. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei Sfântul Ilie, în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului Multifuncțional din cadrul Parohiei Sfântul Ilie;
 40. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a bisericii Parohiei Nașterea Maicii Domnului;
 41. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a bisericii Parohiei Sfântul Pantelimon;
 42. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a bisericii Parohiei Schimbarea la Față;
 43. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii unei capele în cadrul Penitenciarului Galați;
 44. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a bisericii Parohiei „Sfântul Mc. Haralambie”;
 45. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”;
 46. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a bisericii Parohiei „Sfinții Gherman și Casian”;
 47. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparații la biserica Parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt”;
 48. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a bisericii Parohiei „Sfânta Ana”;
 49. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire la Centrul social din cadrul Parohiei „Sfântul Vasile”;
 50. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei „Sfântul Vasile” în scopul continuării lucrărilor de reparare a bisericii;
 51. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii bisericii Capelei Militare - „Sfântul Dimitrie cel Nou”;
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 36, str. Oțelarilor nr. 11;
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;
 54. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 55.  Interpelări, intervenții, cereri;
 56.  Diverse.