Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Galați,

vineri, 07.10.2022, orele 11:00

 

 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2022;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 325/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, bloc G11, Str. Brăilei nr. 262, aferent Asociației de proprietari nr. 381 bis din Municipiul Galați”, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 324/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, bloc G9, Str. Brăilei nr. 260, aferent Asociației de proprietari nr. 360 din Municipiul Galați”;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a imobilului din Str. Basarabiei, nr. 121E;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică - Amenajare imobil Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 39;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Step by Step;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a imobilului din str. Fraternității nr. 1;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică a Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, Corpul C20;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Constantin Gh. Marinescu;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Dan Barbilian;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea integrată a imobilului din str. Victor Papilian nr. 7;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a imobilului din str. Maior Iancu Fotea, nr. 6;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică – Reabilitare Sală de gimnastică Strada Dr. Alexandru Carnabel nr. 63;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată a Școlii Gimnaziale nr. 20;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea integrată a imobilului din str. Traian nr.246 (Gospodărire Urbană);
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată a Școlii Gimnaziale nr. 24;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea integrată a Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați - Corpurile C18, C19;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea integrată - Reabilitare imobil str. Basarabiei nr. 4;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea integrată a Grădiniței cu Program Normal Nr. 12;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit "LICURICI";
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a Seminarului Teologic "Sf. Andrei" - Corp C1;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată - Reabilitare imobil situat în Galați str. Domnească nr. 24;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a imobilului din str. Camil Ressu, nr. 3-A;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a imobilului din b-dul Dunărea, nr. 90A;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a Liceului de Transporturi Auto „Traian Vuia” (corpurile C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8);
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a imobilului din str. Eroilor nr. 28”;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică a blocului de locuințe I2, str. Regiment 11 Siret nr. 45;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a blocului din str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 22;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a Sălii Sporturilor;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrată Colegiul Elena Doamna - Cămin Internat;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a blocului D7, Str. Siderurgiștilor nr. 18, din municipiul Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetică a blocului I2, Str. Siderurgiștilor nr.20, blocului SD5A1, str. Siderurgiștilor nr. 29, din municipiul Galați;