Legea 544

System Administrator

Persoană responsabilă informații de interes public: 
Nume și prenume: Horghidan Petrina
Număr de telefon: 0236 307 730
Adresă de email: info544@primariagalati.ro
 
LEGEA numarul 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informatiile de interes public
 
Legea a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1 Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, In conformitate cu Constitutia Romaniei si documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
Art. 2 In sensul prezentei legi:
 • prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate sau institutie publica, precum si orice regie autonoma, care utilizeaza resurse financiare publice si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei;
 • prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei;
 • prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.
CAPITOLUL II
Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public
Sectiunea 1 Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

Art. 3 Asigurarea, de catre autoritatile si institutiile publice, a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.
Art. 4 Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu.
Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective.
Art. 5. Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
 • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
 • structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
 • numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • programele si strategiile proprii;
 • lista cuprinzand documentele de interes public;
 • lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate..considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).
Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a.
Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
 • afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;
 • consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.
Art. 6 Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public, solicitate in scris sau verbal.
Solicitarea, in scris, a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
 • autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
 • informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
 • numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Vezi fișierele atașate