#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România
transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Autorizații auto
Autorizații auto

lista autorizatiilor de taxi & transport

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Anunț de participare la licitație !!

Anunt de presa

  Primăria municipiului Galați organizează in data de 25.05.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet stomatologic, proprietatea privată a municipiului Galați, situat in Cartier Ţiglina II , Str. Constructorilor Nr.33A, lotul 7, apartament U7, etaj I

Anunt concurs de recrutare !!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Evenimente Publice

Rezultatele procedurii de evaluare şi selecție a proiectelor care vizează activităţi de dezvoltare a comunității locale conform H.C.L. 127/31.03.2021

Anunt de presa

  Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: "Rezultatele procedurii de evaluare şi selecție a proiectelor care vizează activităţi de dezvoltare a comunității locale conform H.C.L. 127/31.03.2021".

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul I al anului 2021 !!

Anunt

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-8281/29.04.2021 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 31.03.2021.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Anunt de mediu !!

Anunturi de mediu

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reamenajare locuri de joaca cartier Micro 16, bl. Nufar 5,6,7", propus a fi amplasat in Galati, cartier Micro 16, aferent bl. Nufar 5,6,7, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, in sectiunea Reglementari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2020 si la sediul Primăriei municipiului Galati, str Domneasca nr. 54.
  Observatiile publicului se primesc pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001 !!

Anunt

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001".

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Anunt de presa

Primăria Municipiului Galați organizează licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 17 amplasamente, aprobate prin dispoziția primarului.

Rezultatul final al concursului de promovare

Anunt de promovare

Rezultatele finale obținute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Proiecte și Finanțări Externe din data de 27.04.2021 – proba scrisă

Program de lucru Stare Civila !!

Anunt de presa

  Primăria municipiului Galați face cunoscut pe persoanelor interesate programul de lucru al Serviciului Decese pe perioada sarbatorilor Pascale.

Completarea si modificarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galati

Transparenta decizionala

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Completarea si modificarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galati".
  In cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata in anul 2013, supunem spre dezbatere publica proiectul de hotarare.
  Facem precizarea ca Proiectul de hotarare, Expunerea de motive si Raportul de specialitate pot fi consultate pe site-ul nostru, precum si la sediul Centrului de informare pentru cetateni din Str. Domneasca nr. 54.
  Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor interesate, pot fi depuse zilnic pana la data de 09.05.2021 prin formularul online afisat la inceputul sectiunii, ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: Comunicare sau prin posta, pe adresa institutiei din Galati, Str. Domneasca nr. 54 sau la Registratura Generala din Galati, str. Domneasca nr. 54.
  Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la numarul de telefon: 0236-307-798, e-mail: Comunicare.

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.