#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România
transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Autorizații auto
Autorizații auto

lista autorizatiilor de taxi & transport

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Rezultatul final al concursului de promovare

Anunt de promovare

Rezultatele finale obținute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare din data de 25.10.2021 – proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Organizare Evenimente, probă scrisă în data de 08.11.2021, ora 10.00

Modificarea H.C.L. nr 223/28.04.2021 privind: indexarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2022

Transparenta decizionala

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind: "Modificarea H.C.L. nr 223/28.04.2021 privind: indexarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2022". Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 07 noiembrie 2021, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236-307-730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Anunt concurs de recrutare !!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

"Modificarea și completarea H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind: Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galaţi

Transparenta decizionala

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind: "Modificarea și completarea H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind: Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galaţi". Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 06 noiembrie 2021, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236-307-730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Anunt de promovare

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare – proba scrisă – 25.10.2021

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Anunt de angajare

LISTĂ cu rezultatele la proba interviu din data de 26.10.2021, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Compartiment Proiecte Internaționale

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad debutant – Biroul de Presă, probă scrisă în data de 01.11.2021, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Anunt de promovare

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare din data de 25.10.2021, ora 10.00

P.U.Z. – Centru servicii sociale pentru persoane fără adăpost

Anunturi publice

  Primăria Municipiului Galaţi supune spre informarea şi consultarea publicului documentaţia de urbanism "P.U.Z. – Centru servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată, strada Traian nr. 254". Consultarea documentaţiei se poate face în perioada 25.10.2021 – 14.11.2021, la sediul din strada Domnească nr. 54.
  Persoanele interesate pot face observaţii, comentarii, sugestii în scris pe adresa de e-mail arhitectsef@primariagalati.ro sau la Registratura generală a Primăriei municipiului Galaţi din strada Domnească nr. 54.

Anunt public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 28.10.2021, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ....

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Portului, nr. 39A

Anunturi publice

  Imobil teren intravilan, în suprafață de 278 mp, situat în localitatea Galați, strada Portului nr.39A, județul Galați, aparținând domeniului privat al orașului Galați, nr. cadastral 130266, cu destinația curți construcții.

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.