Anunț public !!

Administrator

Privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a publicului pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul – “Parc Fotovoltaic Tirighina” - amplasament Județul Galați, intravilanul Municipiului Galați, Beneficiar Primăria Municipiului Galați prin reprezentant Ionuț Florin PUCHEANU – etapa elaborării propunerilor.

 

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Galați, Biroul de Planificare Urbană în perioada 02.11.2022 – 20.11.2022, între orele: 8.00 – 16.00.

 

Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat în scris persoanelor afectate de propunerile PUZ, care au făcut observații, în termen de 15 zile de la primirea acestora.

 

Primăria Municipiului Galați, Biroul de Planificare Urbană, telefon 0236 307 708, e-mail planificareurbana@primariagalati.ro.