Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Galați

Administrator

ANUNȚ

  Primăria Municipiului Galați se află în etapa pregătitoare actualizării documentației de urbanism - Plan Urbanistic General (P.U.G - municipiul Galați). Pentru etapa pregătitoare, publicul interesat poate să transmită propuneri referitoare la dezvoltare urbanistică a orașului, în perioada 21.04.2023 - 22.05.2023, pe adresa de e-mail: actualizarePUG@primariagalati.ro. Toate propunerile vor fi transmise elaboratorului actualizării P.U.G.: lider de asociere Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting (U.A.U.I.M. - C.C.P.E.C.).
  Modul de integrare a sugestiilor transmise în prevederile PUG se va regăsi în Raportul informării și consultării publicului ce se va încheia la sfârșitul perioadei de informare și consultare.