Indicatori municipiul Galati

Administrator

Indicatorii municipiului Galați pe trimestrul IV al anului 2023

Data:

Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-2144/30.01.2024 transmisă de D.G.F.P. Galați, au fost comunicați indicatorii municipiului Galați la data de 31.12.2023. Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a publica acești indicatori pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

Anunț public

Data:

Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-20594/11.10.2023 transmisă de D.G.F.P. Galați, au fost comunicați indicatorii municipiului Galați la data de 30.09.2023. Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a publica acești indicatori pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galați pe trimestrul II al anului 2023 !!

Data:

Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-14195/17.07.2023 transmisă de D.G.F.P. Galați, au fost comunicați indicatorii municipiului Galați la data de 30.06.2023. Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a publica acești indicatori pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galați pe trimestrul I al anului 2023 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-8652/25.04.2023 transmisă de D.G.F.P. Galați, au fost comunicați indicatorii municipiului Galați la data de 31.03.2023.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a publica acești indicatori pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galați pe trimestrul IV al anului 2022 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-1731/25.01.2023 transmisă de D.G.F.P. Galați, au fost comunicați indicatorii municipiului Galați la 30.09.2022.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a publica acești indicatori pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

Anunț public !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-20680/11.10.2022 transmisă de D.G.F.P. Galați, au fost comunicați indicatorii municipiului Galați la 30.09.2022.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a publica acești indicatori pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

Anunț public !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-14130/13.07.2022 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 30.06.2022.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul I al anului 2022 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-7879/12.04.2022 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 31.03.2022.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul IV al anului 2021 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-1649/19.01.2022 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 31.12.2021.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul III al anului 2021 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-20119/15.10.2021 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 18.10.2021.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul II al anului 2021 !!

Data:

Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-14069/15.07.2021 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 30.06.2021.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul I al anului 2021 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-8281/29.04.2021 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 31.03.2021.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul IV al anului 2020 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-1360/20.01.2021 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 31.09.2020.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul III al anului 2020 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-18827/12.10.2020 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 30.09.2020.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul II al anului 2020 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-13741/28.07.2020 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 30.06.2020.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul I al anului 2020 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-7425/16.04.2020 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 31.03.2020.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul IV al anului 2019 !!

Data:

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-1184/16.01.2020 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 31.12.2019.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.