Plan Urbanistic Zonal - P.U.Z. - Centru servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată, Str. Traian nr. 254