Plan Urbanistic Zonal - P.U.Z. - Schimbare funcțiune UTR11 din zonă locuințe individuale în zonă servicii publice și depozitare