Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați

Teodora Balan Balantof

Primăria Municipiului Galați supune spre informarea și consultarea publicului documentația de urbanism Actualizare Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați.

Consultarea documentației se poate face în perioada 27.01.2023 - 17.02.2023, la sediul din strada Domnească nr. 54 sau pe site-ul Primăriei municipiului Galați www.primariagalati.ro.

Persoanele interesate pot face observații, comentarii, sugestii în scris pe adresa de e-mail arhitectsef@primariagalati.ro sau la Registratura generală a Primăriei municipiului Galați din str. Domnească nr. 54 până la data de 17.02.2023.

Date suplimentare privind documentația de urbanism Actualizare Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați se pot solicita de la Primăria municipiului Galați str. Domnească nr. 54, camera 103, telefon 0236/307708 Instituția Arhitect Șef - Birou Planificare Urbană.