Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Prestări servicii de proiectare - faza DALI și ET - pentru obiectivul ", Consolidare versant aferent imobile str. Cuza nr. 68-70, Galați", "