Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Prestări servicii de proiectare pentru expertizare imobil str. Labirint nr. 2, Galați"