Proiectul bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2024

Administrator

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astăzi, 12.01.2024, se aduce la cunostința publică documentul proiectului de buget local al Municipiului Galați pe anul 2024.
Locuitorii unității administrativ teritoriale Municipiul Galați pot depune sugestii și propuneri privind proiectul de buget.
Propunerile se pot transmite la Direcția Financiar Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați, astfel:

  • prin e-mail: Buget @ primariagalati.ro
  • prin poșta la adresa: Municipiul Galați, Strada Domnească nr. 54.
  • depuse la sediul instituției din: Strada Domnească nr. 54.

Termenul de depunere a propunerilor este 27 ianuarie 2024