Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Reparații placaje scari Baia Comunala Galați"