Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de asigurare - POLITE C.A.S.C.O."