Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de elaborare Raport de Mediu şi asistenţă tehnică pentru Strategia de Dezvoltare 2021-2027 a municipiului Galaţi"