Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de întreţinere şi mentenanţă a sistemului de automatizare, incalzire, ventilare si iluminare la un nr. de 40 buc. toalete publice racordate la utilități în mun. Galați"