Anunt de mediu !!

Administrator

  Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 974/03.09.2020 emisă pentru proiectul ”Modernizare locuri de joacă Micro 39A, aferent bloc B3, B4”, cu amplasamentul în municipiul Galați, Micro 39A, bloc B3, B4, județul Galați:

  • este necesară actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 974/03.09.2020 emisă pentru proiectul ”Modernizare locuri de joacă Micro 39A, aferent bloc bloc B3, B4”, cu amplasamentul în municipiul Galați, Micro 39A, bloc B3, B4, județul Galați, prin înscriere de mențiuni într-o anexă la aceasta;
  • nu se menține valabilitatea Deciziei etapei de încadrare nr. 974/03.09.2020 emisă pentru proiectul inițial;
  • nu este necesară revizuirea memoriului de prezentare și parcurgerea etapelor procedurale necesare conform dispozițiilor art. 10-26 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, aprobată prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și, în consecință, nu este necesară revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 974/03.09.2020 emisă pentru proiectul inițial sau emiterea uneia noi.

  Proiectul anexei la Decizia etapei de încadrare nr. 974/03.09.2020 precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl-old.anpm.ro la Secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect Decizie etapă de încadrare 2022.

  Observațiile/contestațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.