Anunturi de mediu

Virgil Moldoveanu

Anunt mediu !!

Anunturi de mediu|→ Citește tot articolul

  Municipiul Galati,titular al proiectului "Regenerare urbana zona Uzina de apa (desiintare imobile)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati fara evaluarea impactulului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Regenerare urbana zona Uzina de apa (desiintare imobile)", propus a fi amplasat in Galati, str Stadionului nr. 2, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.