Anunt de mediu !!

Administrator

  Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 976/03.09.2020 emisă pentru proiectul ”Modernizare locuri de joacă Micro 39A, aferent bloc W3-W4-Z7”, cu amplasamentul în municipiul Galați, Micro 39A, bl. W3-W4-Z7, județul Galați:
  • este necesară actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 976/03.09.2020 emisă pentru proiectul ”Modernizare locuri de joacă Micro 39A, aferent bloc W3-W4-Z7”, cu amplasamentul în municipiul Galați, Micro 39A, bl. W3-W4-Z7, județul Galați, prin înscriere de mențiuni într-o anexă la aceasta;
  • nu se menține valabilitatea Deciziei etapei de încadrare nr. 976/03.09.2020 emisă pentru proiectul inițial;
  • nu este necesară revizuirea memoriului de prezentare și parcurgerea etapelor procedurale necesare conform dispozițiilor art. 10-26 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, aprobată prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și, în consecință, nu este necesară revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 976/03.09.2020 emisă pentru proiectul inițial sau emiterea uneia noi.

  Proiectul anexei la Decizia etapei de încadrare nr. 976/03.09.2020 precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl-old.anpm.ro la Secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect Decizie etapă de încadrare 2022.

  Observațiile/contestațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.