Anunț de mediu !!

Administrator

MUNICIPIUL GALAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare și extindere Patinoar" propus a fi amplasat în municipiul Galați, bd. G. Coșbuc, nr. 253, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, secțiunea: Reglementări - Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA - Memorii de prezentare 2022 și la sediul titularului - Primăria municipiului Galați, str. Domnească nr. 54.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.