Anunț de mediu !!

Administrator

MUNICIPIUL GALAȚI anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 1184/25.07.2022 emisă pentru proiectul “Modernizare loc de joacă aferent bloc 9G cartier Siderurgiștilor Vest”, propus a fi amplasat în mun. Galați, aferent bloc 9G, cartier Siderurgiștilor Vest, județul Galați.

  • nu este necesară refacerea evaluării privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Modernizare loc de joacă aferent bloc 9G4 cartier Siderurgiștilor Vest” modificat,
  • modificările propuse și condițiile referitoare la acestea se înscriu în anexa la Decizia etapei de încadrare nr. 1184/25.07.2022 emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul “ Modernizare loc de joacă aferent bloc 9G cartier Siderurgiștilor Vest”,

Proiectul Anexei la Decizia etapei de încadrare nr. 1184/25.07.2022, precum și informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect Decizie etapa de încadrare 2023.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția  mediului.”